Meteen naar inhoud

Kaart van Vlaanderen met ligging van de aangesloten ziekenhuizen

CoZo

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een platform voor samenwerking tussen zorgconsumenten, zorgverleners en zorgactoren met als missie een betere informatiedoorstroming te bewerkstelligen en op die manier het zorgproces nog te verbeteren.

Het is gegroeid vanuit een open visie rond zorg voor de toekomst, met respect voor de eigenheid van iedere partner en met inachtneming van maximale beveiliging en bescherming van de privacy naar de patiënt toe.

Meer over CoZo

CoZo: Collaboratief Zorgplatform - Nieuws

  1. Psychiatrische instellingen sluiten aan op CoZo

    In de loop van 2015 zal een groot deel van de Vlaamse psychiatrische instellingen aansluiten op CoZo. Lees verder voor meer details en een overzicht.

  2. CoZo in 2014: een jaar van spectaculaire groei

    In 2014 was de groei van CoZo op veel vlakken - opvragingen van resultaten, medische beeldvorming, aantal gebruikers, ... - exponentieel te noemen. Lees verder voor de details.Het CoZo team wenst u een voorspoedig 2015 !

  3. Leidraad voor de geïnformeerde toestemming

    In samenspraak met alle betrokken Belgische spelers in de gezondheidszorg, werd een algemene folder opgesteld die de patiënt gedetailleerd en overzichtelijk uitlegt wat de geïnformeerde toestemming (Informed Consent) precies inhoudt.

CoZo Nieuws RSS