CoZo in de kijker

Thuismonitoring van diabetes via CoZo

Een correcte en tijdige opvolging van glucosewaarden is essentieel voor de behandeling en opvolging van diabetes.
CoZo heeft daarvoor in enkele ziekenhuizen een proefproject opgezet waarbij diabetespatiënten meetresultaten eenvoudig van thuis uit kunnen delen via CoZo. Overzichtsrapporten met glucosewaarden zijn meteen na het opladen in CoZo beschikbaar voor de patiënt, de huisarts, de endocrinoloog of de diabetesverantwoordelijke.

Het proefproject loopt al enkele maanden succesvol met meters van de firma Roche. Het is de bedoeling dat de toepassing wordt uitgebreid voor andere veelgebruikte meters en dat de functionaliteit beschikbaar wordt voor alle zorginstellingen aangesloten bij CoZo.