Meteen naar inhoud

Patiënten

In het kader van een goede zorgbehandeling is het belangrijk dat zorgverleners die u behandelen over de juiste informatie betreffende uw gezondheidstoestand kunnen beschikken.

Aangezien het mogelijk is dat er gegevens betreffende uw gezondheidstoestand bij verschillende zorgverleners of zorginstellingen worden bewaard, is het van groot belang dat deze gegevens op een snelle en veilige manier kunnen worden uitgewisseld met respect voor uw rechten als patiënt.

In het verleden ontstond hiervoor een samenwerking tussen de 4 Gentse Ziekenhuizen (GZO). Ondertussen is dit project deel gaan uitmaken van het nationale eHealth project. Dit project heeft tot doel om op een efficiënte wijze een snelle en beveiligde elektronische uitwisseling van uw gezondheidsgegevens mogelijk te maken tussen de zorgverleners die u behandelen in België.

Daarbij groeide GZO uit tot het Colloboratief Zorgplatform Vlaanderen (CoZo Vlaanderen), waarbij momenteel 27ziekenhuizen en de huisartsenorganisaties uit hun regio direct kunnen samenwerken.
Hierdoor is uw huisarts nog beter op de hoogte van uw medisch dossier in de ziekenhuizen, zodat hij uw behandeling grondiger kan opvolgen.

Uw gegevens zijn niet raadpleegbaar tenzij u daar zelf expliciete toestemming toe gegeven hebt. Naast deze toestemming is het vervolgens zo dat enkel artsen waarmee u een behandelrelatie hebt effectief gegevens kunnen raadplegen.

Indien u niet wenst dat uw huisarts uw medisch dossier kan inzien, kan u de toestemming weigeren. U hoeft geen reden voor deze weigering op te geven.

U kan uw toestemming altijd intrekken of een weigering ongedaan maken, door dit te melden aan één van de deelnemende ziekenhuizen, of door met behulp van uw elektronische identiteitskaart zelf in te loggen op patiëntenportaal.

Beveiliging

De huisarts krijgt toegang tot de relevante delen van uw medisch dossier via een beveiligde verbinding. Hij moet zijn identiteit bewijzen door middel van de elektronische identiteitskaart.

Behandelrelatie

Enkel artsen waarmee u een behandelrelatie heeft kunnen gegevens uit uw dossier raadplegen als u daarvoor de toestemming heeft gegeven. Deze behandelrelaties worden automatisch na enige tijd beëindigd, bijvoorbeeld bij niet meer consulteren in een ziekenhuis of bij verandering van huisarts.

Patiëntenportaal

Na inloggen op de patiëntenportaal (via uw elektronische identiteitskaart en uw persoonlijke code) kan u uw toestemming geven of een bestaande toestemming intrekken, behandelrelaties met artsen voor u als patiënt raadplegen en desgewenst voortijdig beëindigen, en raadplegen wie uw dossier ingekeken heeft.