Over CoZo

Collaboratief Zorgplatform (CoZo)
Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) is een digitaal samenwerkingsplatform dat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen toelaat om snel en veilig medische gegevens en informatie uit te wisselen en te delen. Door te zorgen voor een betere informatiedoorstroming verbetert CoZo het zorgproces. CoZo fungeert als doorkijkvenster en laat de patiënt en zorgverlener toe om de medische resultaten te bekijken die beschikbaar zijn in de bij CoZo aangesloten instellingen en gekoppelde eHealth-platformen. Op CoZo zelf worden geen medische resultaten bewaard. De resultaten blijven te allen tijde in de producerende instelling of bron.

Momenteel zijn meer dan 35 ziekenhuizen en 35 psychiatrische instellingen aangesloten bij CoZo, net als verschillende revalidatiecentra, tientallen privélaboratoria en privéradiologiepraktijken. De instelling beslist autonoom welke medische gegevens zij delen via CoZo, enerzijds met de patiënt en anderzijds met de behandelende zorgverlener. De producerende instelling is dan ook jouw eerste aanspreekpunt bij vragen hierover en mocht je bepaalde resultaten die je verwacht nog niet zien.

Het platform is gegroeid vanuit een open visie op de zorg van de toekomst, met respect voor de eigenheid van elke partner en de privacy van de patiënt. Gegevens kunnen enkel worden opgevraagd door zorgverleners die op dat moment betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt en enkel indien de patiënt daarvoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven.

Geïnformeerde toestemming
De geïnformeerde toestemming ("informed consent") is de toestemming die de patiënt zijn zorgverleners geeft om zijn medische gegevens onderling en beveiligd uit te wisselen, met het oog op een optimale kwaliteit en continuïteit van de zorg. De geïnformeerde toestemming geldt nationaal en kan geregistreerd worden op CoZo of het eHealth-platform door de patiënt zelf, de huisarts, een behandelende zorgverlener, het ziekenfonds, de apotheek van de patiënt of de opnamedienst van het ziekenhuis. Registratie gebeurt doorgaans aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt en altijd met toestemming van de patiënt.
Lees meer over de geïnformeerde toestemming.

Behandelrelatie
Enkel zorgverleners die de patiënt behandelen hebben – na de geïnformeerde toestemming van de patiënt – toegang tot zijn medische gegevens. Een behandelrelatie ("therapeutische relatie") loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat je identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie.
Lees meer over therapeutische relaties.
Welke informatie wordt gedeeld via CoZo ? 
Alle medische gegevens die nuttig zijn voor de behandeling van de patiënt kunnen gedeeld worden via CoZo:
•    medische verslagen
•    resultaten van onderzoeken
•    medische beelden
•    vaccinatie- en medicatieschema’s
•    voorgeschreven medicatie
•    (ontslag)brieven
•    beknopt medisch dossier (sumehr)
•    …

Ook de medische gegevens beschikbaar op de platformen waarmee CoZo integreert, kunnen worden opgevraagd.

Wie krijgt toegang tot CoZo?
Iedereen met een Belgische elektronische identiteitskaart (eID) heeft automatisch toegang tot het platform. Wanneer je inlogt, zullen je rol (patiënt, behandelende arts, …) en andere gegevens gecontroleerd worden.

Net zoals andere eHealth-platformen, maakt CoZo gebruik van de standaard inlogmogelijkheden van de federale overheid, waarbij de authenticatie verloopt op basis van het INSZ-nummer (Belgisch rijksregisternummer of Bis-nummer). Je kan inloggen met je Belgische eID en pincode of een digitale sleutel van een erkende partner (bv. itsme). Bij inlogproblemen, kan je contact opnemen met eHealth.

Ondersteuning
Heb je als patiënt verdere vragen over de werking van eHealth, de geïnformeerde toestemming en behandelrelaties? Neem dan contact op met MijnGezondheid (eHealth) via deze link. Heb je vragen over je resultaten en de beschikbaarheid ervan? Neem dan contact op met je huisarts of de producerende zorginstelling. Voor technische vragen in verband met CoZo kan je ons contactformulier invullen.

Als zorgactor kan je voor zowel algemene als technische vragen in verband met CoZo met ons contact opnemen via ons contactformulier.