eHealth

E-health is het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling of tussen de patiënt en zijn/haar zorgverleners. Het aantal toepassingsmogelijkheden en initiatieven daarvoor nemen almaar toe. Zelfs enkel voor België zijn ze moeilijk in kaart te brengen. Daarom vermelden we hier enkel de initiatieven waarmee CoZo integreert.

Het federale eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem

Naast CoZo bestaan er in België nog drie andere hubs of systemen voor het elektronisch uitwisselen van gezondheidsgegevens:


Klik op het kaartje om in detail te bekijken welke ziekenhuizen bij welke hub zijn aangesloten.
In het kader van het federale eHealth-project zijn de vier Belgische hubs sinds 2014 geïntegreerd met de metahub. Daardoor werd het mogelijk om onderling resultaten uit te wisselen. 


ehealth.fgov.be

Dankzij die integratie kan via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) eenvoudig, snel en veilig informatie uitgewisseld worden tussen zorgverleners aangesloten op CoZo of op een van de andere platformen geïntegreerd met eHealth.Lees meer over eHealth


Integratie met Vitalink

Sinds januari 2015 is CoZo geïntegreerd met Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid 
om gezondheidsgegevens veilig te delen. Via het CoZo-platform kunnen zorgverleners dus ook vaccinatiegegevens,
medicatieschema’s en summarized electronic health records records (sumehrs) consulteren. Een sumehr is een
beknopt medisch dossier met de kerngegevens van een patiënt.


eHealth in cijfers

Uit de statistieken van eHealth blijkt duidelijk dat CoZo het meestgebruikte platform is binnen eHealth.
Sinds februari 2016 worden maandelijks meer dan 100.000 resultaten opgevraagd via CoZo. CoZo wordt vooral druk bezocht door huisartsen en zorgverleners in ziekenhuizen - beide groepen zijn goed voor bijna 50% van de activiteit op het platform - en slechts in zeer beperkte mate door patiënten.
Via CoZo worden maandelijks enkele honderden resultaten opgevraagd uit Vitalink.