eHealth

E-health is het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners onderling of tussen de patiënt en zijn/haar zorgverleners. Het aantal toepassingsmogelijkheden en initiatieven daarvoor nemen almaar toe. Zelfs enkel voor België zijn ze moeilijk in kaart te brengen. Daarom vermelden we hier enkel de initiatieven waarmee CoZo integreert.

Het federale eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem

Naast CoZo bestaan er in België nog drie andere hubs of systemen voor het elektronisch uitwisselen van gezondheidsgegevens:


Klik op het kaartje om in detail te bekijken welke ziekenhuizen bij welke hub zijn aangesloten.
In het kader van het federale eHealth-project zijn de vier Belgische hubs sinds 2014 geïntegreerd met de metahub. Daardoor werd het mogelijk om onderling resultaten uit te wisselen. 


ehealth.fgov.be

Dankzij die integratie kan via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) eenvoudig, snel en veilig informatie uitgewisseld worden tussen zorgverleners aangesloten op CoZo of op een van de andere platformen geïntegreerd met eHealth.Lees meer over eHealthIntegratie met mijngezondheid.be

CoZo is geïntegreerd met mijngezondheid.be, het online gezondheidsportaal van de federale overheid voor de burger dat onderdeel uitmaakt van het federale eHealth-project. Via deze centrale toegangspoort krijgt de burger zicht op verschillende persoonlijke gegevens over zijn/haar gezondheid en over gezondheid in het algemeen.

Lees meer over mijngezondheid.be


Integratie met Vitalink

Sinds januari 2015 is CoZo geïntegreerd met Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse overheid om gezondheidsgegevens veilig te delen. Via het CoZo-platform kunnen zorgverleners dus ook vaccinatiegegevens, medicatieschema’s en summarized electronic health records (sumehrs) consulteren. Een sumehr is een beknopt medisch dossier met de kerngegevens van een patiënt. Het kinddossier (Kind en Gezin) en gegevens over bevolkingsonderzoeken worden eveneens via Vitalink ter beschikking gesteld.

 
Lees meer over Vitalink


Integratie met APB PCDH

Sinds december 2022 is CoZo geïntegreerd met APB PCDH, de hub van de Algemene Pharmaceutische Bond. Via het CoZo-platform kunnen zorgverleners nu ook het farmaceutisch medicatieschema bekijken van chronische patiënten met een thuisapotheek.
 
Lees meer over APB PCDH


eHealth in cijfers

Sinds 2016 worden maandelijks meer en meer resultaten opgevraagd via CoZo. CoZo wordt vooral druk bezocht door huisartsen en zorgverleners in ziekenhuizen. Beide groepen zijn goed voor bijna 50% van de activiteit op het platform.
Met de uitbraak van de COVID-19 pandemie is het gebruik van CoZo exponentieel gestegen. Het gebruik van CoZo door de patiënt bleef stijgen in 2020 en 2021.Via CoZo worden maandelijks duizenden resultaten opgevraagd uit Vitalink, waaronder veelal de COVID-19 vaccinatiegegevens en sumehr.