Hoe kan ik op vraag van mijn patiënt een contact in CoZo verbergen?

Enkel artsen hebben toegang tot de contacten op CoZo.

Op vraag van je patiënt kan je als arts ook een contact (met bijhorende resultaten) afschermen, bijvoorbeeld als je patiënt een tweede opinie of bijkomende onderzoeken vraagt en hij of zij vreest dat daardoor de vertrouwensband met de vaste zorgverlener in het gedrang zal komen. Door te klikken op 'Contacten' in het menu zie je een overzicht van de bekende contacten. Het volstaat dan om het bewuste contact te selecteren en op de 'Zorgverlener'-knop te klikken. Bevestig vervolgens dat je de zichtbaarheidsinstelling voor het contact in kwestie wenst te wijzigen. Als het slotje gesloten is, dan is het contact verborgen.Vanaf dan zijn alle resultaten die bij dit contact horen niet langer zichtbaar in eHealth (en dus evenmin in CoZo), behalve voor jou. Jij bent de enige die dit contact terug zichtbaar kan maken voor andere artsen.