Kan ik als patiënt zien door wie resultaten werden opgevraagd?

Elke toegang wordt gelogd – conform de regelgeving. U en alle artsen die u op dat moment behandelen, kunnen nagaan wie gegevens heeft opgevraagd. U krijgt daarvan een overzicht door te klikken op "Dossierlogging" in het menu.Standaard zijn de gegevens in de dossierlogging zichtbaar voor uw behandelende artsen. Indien gewenst, kan u ze verbergen door de zichtbaarheid aan te passen via ‘Toestemming’ in het menu.Is een bepaalde toegang volgens u onrechtmatig, dan kunt u steeds contact opnemen met de betrokken zorgverlener, instelling of praktijk of met de ombudsdienst van de instelling waar de zorgverlener werkzaam is. U kunt dit indien nodig ook melden via het contactformulier.

Door te klikken op "Therapeutische relaties" in het menu kunt u zien met welke huisarts(en) of externe specialisten u een lopende therapeutische relatie hebt. Een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. Met één muisklik kunt u die echter meteen beëindigen. U kunt ook zelf een behandelrelatie toevoegen als u een zorgverlener toegang wilt geven tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld als u het advies van de zorgverlener in kwestie vraagt.

Indien u niet wenst dat een bepaalde zorgverlener ooit nog via CoZo of een andere eHealth hub (bv. Réseau Santé Wallon) uw gedeelde medische resultaten kan bekijken, dan kunt u deze zorgverlener uitsluiten. U kan deze uitsluiting registreren via het federaal portaal www.mijngezondheid.be (rubriek "Toegangsbeheer" --> "Uitsluitingen"). Deze uitsluiting geldt enkel voor de inzage van medische resultaten die gedeeld worden via het federale eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem.

Lees meer over eHealth en het eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem

Artsen en andere zorgverleners van een instelling zult u niet op naam terugvinden in de lijst, vermits de therapeutische relaties daar in principe gelden voor alle zorgverleners van de instelling die u behandelen. De patiëntenprivacy wordt in dat geval geregeld door de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier van de instelling.