Kan ik als patiënt zien door wie resultaten werden opgevraagd?

Elke toegang wordt gelogd – conform de regelgeving. Jij en alle artsen die jou op dat moment behandelen, kunnen via het CoZo-portaal (inloggen via www.cozo.be) nagaan wie jouw gegevens heeft opgevraagd via CoZo en eventuele andere eHealth-platformen waar logging ter beschikking is. Je krijgt daarvan een overzicht door te klikken op ‘Dossierlogging’ in het menu. De dossierlogging is eveneens voor jou beschikbaar in de CoZo-app.

De dossierlogging betreft enkel de acties die door zorgverleners verricht werden via CoZo of een andere Belgische eHealth hub (MyNexuzHealth/VznkuL, Abrumet en Réseau Santé Wallon – meer info: https://www.cozo.be/ehealth). Wie jouw elektronisch patiëntendossier inkeek in de instellingen zelf, kan CoZo niet nagaan. Dit zijn acties die niet via CoZo verlopen. Desgewenst kan je deze logging opvragen bij de instelling zelf.

Standaard zijn de gegevens in de dossierlogging zichtbaar voor je behandelende artsen. Indien gewenst, kan je de logging die bij CoZo ter beschikking is verbergen door de zichtbaarheid aan te passen via ‘Toestemming’ in het menu. Als je je toestemming voor het delen van de dossierlogging intrekt, dan zullen jouw behandelende artsen je dossierlogging die bij CoZo ter beschikking is niet meer kunnen raadplegen via CoZo of een andere Belgische eHealth hub. Deze instelling heeft enkel invloed op de loggegevens bij CoZo. De logging die afkomstig is van andere eHealth-platformen, zal nog steeds beschikbaar zijn.

Bovenaan de lijst kan je zien welke Belgische eHealth hubs logging voor jou ter beschikking hebben gesteld. In het overzicht kan je terugvinden welke zorgverlener op een bepaald tijdstip welke actie heeft uitgevoerd m.b.t. tot jouw medische resultaten. Bij de gegevens over de zorgverlener is eveneens zichtbaar vanuit welke zorginstelling (bv. ziekenhuis) en via welke Belgische eHealth hub (bv. CoZo) de opvraging gebeurde. Bij actie kan je zien welke actie de zorgverlener heeft uitgevoerd, alsook bij welke Belgische eHealth hub de gegevens werden opgevraagd.

CoZo beschikt over meer logging dan de gegevens die door de hubs uitgewisseld worden, bv. het opvragen van de resultatenlijst en contacten(lijst). Deze acties zullen nog steeds zichtbaar zijn op het ‘Dossierlogging’-scherm, ter aanvulling van de gegevens.

TIJDSTIP ZORGVERLENER    ACTIE
26/10/2023 15:31  Testgebruiker A, vanuit UZ Demo, via CoZo  Resultaat van CHU X opgevraagd bij RSW. 


In bovenstaand voorbeeld heeft Testgebruiker A op 26/10/2023 15:31 via de CoZo-integratie in het softwarepakket van zorginstelling ‘UZ Demo’ een resultaat van de patiënt opgevraagd dat werd geproduceerd door CHU X. CHU X deelt deze medische gegevens via de Belgische eHealth hub RSW.