Kan ik als patiënt zien welke resultaten door wie werden opgevraagd?

Elke toegang wordt gelogd – conform de regelgeving. U en alle zorgverleners die u op dat moment behandelen, kunnen nagaan wie gegevens heeft opgevraagd. U krijgt daarvan een overzicht door te klikken op de tegel ‘Dossierlogging’. Is een bepaalde toegang volgens u onrechtmatig, dan kunt u steeds contact opnemen met de betrokken zorgverlener, instelling of praktijk of met de ombudsdienst van de instelling waar de zorgverlener werkzaam is. U kunt dit indien nodig ook melden via info@cozo.be, waarna ons secretariaat de betrokken zorgactor zal contacteren.


Door te klikken op de tegel ‘Therapeutische relaties’ kunt u zien met welke huisarts(en) of externe specialisten u een lopende therapeutische relatie hebt. Een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. Met één muisklik kunt u die echter meteen beëindigen.
U kunt ook zelf een behandelrelatie toevoegen als u een zorgverlener toegang wilt geven tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld als u het advies van de zorgverlener in kwestie vraagt.

Artsen en andere zorgverleners van een instelling zult u niet op naam terugvinden in de lijst, vermits de therapeutische relaties daar in principe gelden voor alle zorgverleners van de instelling die u behandelen. De patiëntenprivacy wordt in dat geval geregeld door de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier van de instelling.