Hoe kan ik mijn patiënt toegang geven tot (delen van) zijn/haar dossier?

Standaard heeft uw patiënt rechtstreeks toegang tot administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging en geïnformeerde toestemming.
Hij/zij kan ook medische beelden, vaccinatiegegevens, medicatieschema’s, bevolkingsonderzoeken en sumehr's raadplegen. Er zijn geleidelijk aan ook meer bronnen of instellingen die wel automatisch bepaalde resultaten rechtstreeks delen, zoals een aantal medische laboratoria bijvoorbeeld. 

Daarnaast kunt u als behandelende arts uw patiënt toegang geven tot bepaalde resultaten of categorieën van resultaten, bijvoorbeeld om een chronische aandoening op te volgen.Aan het hangslotje in de linkerkolom kunt u zien welke resultaten uw patiënt kan raadplegen. De resultaten die zijn afgeschermd (gesloten hangslot) kunt u daar openstellen voor uw patiënt door op het hangslotje te klikken, als de producerende instelling of bron dit toelaat. Door op het hangslotje te klikken krijgt u eveneens de reden te zien waarom een resultaat (nog) niet zichtbaar is voor de patiënt in CoZo.

U kunt ook een volledige categorie van resultaten zichtbaar maken voor uw patiënt door uw patiënt te selecteren, dan op "Toegangsregels" in het menu te klikken en daar één of meerdere categorieën open te stellen voor uw patiënt. Zo hoeft u de resultaten binnen de categorie niet een voor een open te stellen en zijn nieuwe resultaten binnen de categorie automatisch beschikbaar voor uw patiënt.Medische resultaten zijn niet meteen zichtbaar voor de patiënt. De ingebouwde vertraging moet de behandelende zorgverleners de tijd geven om de resultaten eerst te kunnen bespreken met de patiënt voor hij of zij ze zelf kan raadplegen.

Resultaten die door een zorgverlener verborgen zijn, zullen nooit zichtbaar zijn voor de patiënt.

Let wel: nog niet alle zorginstellingen ondersteunen het opvragen van resultaten door de patiënt.
Vermits daarover nog geen wettelijke richtlijnen zijn vastgelegd, beslist vandaag elke instelling autonoom of ze patiënten toelaat om hun medische resultaten op te vragen. Het is dus mogelijk dat u resultaten zichtbaar hebt gemaakt voor uw patiënt en hij of zij die toch niet kan raadplegen door regels van de betreffende instelling.