Hoe kan ik mijn patiënt toegang geven tot (delen van) zijn/haar dossier?

Standaard heeft je patiënt rechtstreeks toegang tot administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging en geïnformeerde toestemming.
Hij of zij kan ook medische beelden, vaccinatiegegevens, medicatieschema’s, bevolkingsonderzoeken en sumehr's raadplegen. Er zijn geleidelijk aan ook meer bronnen of instellingen die wel automatisch bepaalde resultaten rechtstreeks delen, zoals een aantal medische laboratoria bijvoorbeeld.

Daarnaast kan je als behandelende arts je patiënt toegang geven tot bepaalde resultaten of categorieën van resultaten, bijvoorbeeld om een chronische aandoening op te volgen.Aan het hangslotje in de linkerkolom kan je zien welke resultaten je patiënt kan raadplegen. De resultaten die zijn afgeschermd (gesloten hangslot) kan je daar openstellen voor je patiënt door op het hangslotje te klikken, als de producerende instelling of bron dit toelaat. Door op het hangslotje te klikken krijg je eveneens de reden te zien waarom een resultaat (nog) niet zichtbaar is voor de patiënt in CoZo.

Je kan ook een volledige categorie van resultaten zichtbaar maken voor je patiënt door je patiënt te selecteren, dan op "Toegangsregels" in het menu te klikken en daar één of meerdere categorieën open te stellen voor je patiënt. Zo hoef je de resultaten binnen de categorie niet een voor een open te stellen en zijn nieuwe resultaten binnen de categorie automatisch beschikbaar voor je patiënt.Medische resultaten zijn niet meteen zichtbaar voor de patiënt. De ingebouwde vertraging moet de behandelende zorgverleners de tijd geven om de resultaten eerst te kunnen bespreken met de patiënt voor hij of zij ze zelf kan raadplegen.

Resultaten die door een zorgverlener verborgen zijn, zullen nooit zichtbaar zijn voor de patiënt.

Let wel: nog niet alle zorginstellingen ondersteunen het opvragen van resultaten door de patiënt.
Vermits daarover nog geen wettelijke richtlijnen zijn vastgelegd, beslist vandaag elke instelling autonoom of ze patiënten toelaat om hun medische resultaten op te vragen. Het is dus mogelijk dat je resultaten zichtbaar hebt gemaakt voor je patiënt en hij of zij die toch niet kan raadplegen door regels van de betreffende instelling.