Hoe werkt het ouder-kind volmachtensysteem van CoZo?

Tot een sluitend nationaal kader kan voorzien worden door de overheid, maakt CoZo gebruik van een eigen volmachtenbeheersysteem.

Het gebruik van de eHealth-functionaliteit "Voor mijn kind" wordt door CoZo ondersteund, op voorwaarde dat de ouder-kind relatie eveneens op CoZo gekend is. Deze relatie is op CoZo gekend als er een overeenkomstige volmacht op het CoZo-platform geregistreerd werd. Dit omwille van de strikte privacy-overwegingen die wij hanteren en het ontbreken van een nationaal kader omtrent elektronische gezondheidszorgmandaten. Zo zal een ouder niet automatisch toegang hebben tot de via CoZo gedeelde resultaten van zijn/haar kind(eren), als er geen overeenstemmende volmacht op CoZo werd geregistreerd.

Ook als je op www.mijngezondheid.be bent aangemeld via het profiel van je kind, zal bij het doorklikken naar CoZo gecontroleerd worden of er een overeenstemmende CoZo-volmacht geregistreerd is.

De gegevens die zichtbaar zijn in rubriek "Voor mijn kind" komen rechtstreeks uit het rijksregister. Bij vragen kan je contact opnemen met je gemeente- of stadhuis.

Wil je nagaan of je ouder-kind relatie op CoZo gekend is? Log dan zelf in op CoZo en ga naar "Volmachten" in het menu. Als je bij "Gekregen volmachten" de naam van je kind ziet staan, dan is de ouder-kind relatie gekend op CoZo. Door op de naam van het kind te klikken, kan je de resultaten van het kind bekijken. Je kan ook bij het aanmelden de naam van het kind selecteren in rubriek "Voor mijn kind" om onmiddellijk toegang te krijgen tot zijn/haar resultaten op CoZo.

Een volmacht op het dossier van een kind blijft geldig tot de dag waarop het kind 12 jaar wordt. Een ander type volmacht blijft 1 jaar geldig. Een volmacht kan steeds verlengd worden. Verlengingen zijn 1 jaar geldig.

Hoe kan ik een ouder-kind volmacht op CoZo registreren? Mijn kind beschikt over een kids-ID of eID.
Hoe kan ik een ouder-kind volmacht op CoZo registreren? Mijn kind beschikt (nog) niet over een kids-ID of eID.