Welke medische informatie van mijn patiënt kan ik via CoZo raadplegen?

Via CoZo hebt u toegang tot de medische gegevens van uw patiënten die hun geïnformeerde toestemming gaven en met wie u een therapeutische relatie hebt.
Die gegevens mogen enkel geraadpleegd en gedeeld worden in het kader van de continuïteit van de zorg.
Als arts hebt u standaard toegang tot alle gedeelde gegevens, zoals ontslagbrieven, onderzoeksresultaten, medische verslagen en beelden, en een beknopt medisch dossier (sumehr). Andere beroepsgroepen kunnen slechts voor hen relevante medische gegevens raadplegen, zoals apothekers de medicatievoorschriften van de patiënt. Zorginstellingen en zorgverleners kunnen autonoom beslissen welke medische gegevens ze delen van hun patiënten in het kader van de continuïteit van de zorg. 

Via CoZo kunt u ook resultaten opvragen uit de andere digitale platformen in België die integreren met eHealth (bv. Réseau Santé Wallon). In de resultatenlijst van CoZo wordt ook steeds vaker gelinkt naar de PACS-systemen van ziekenhuizen of privéradiologiepraktijken. In dat geval krijgt u dus ook toegang tot de medische beelden van uw patiënten die zij beschikbaar stellen. Ook resultaten beschikbaar in regionale kluizen - zoals Vitalink en Intermed - kunt u opvragen via CoZo, waaronder vaccinatiegegevens, medicatieschema’s en sumehrs van huisartsenpakketten. Ten slotte kunnen via CoZo ook steeds vaker resultaten van thuiszorg, revalidatiecentra, privélaboratoria enzovoort worden opgevraagd.