Wat is een geïnformeerde toestemming?

Met een geïnformeerde toestemming ("informed consent") geef je je behandelende zorgverleners de toestemming om jouw medische gegevens elektronisch en op een beveiligde manier uit te wisselen. Hiermee stem je toe dat de zorgverleners die jou behandelen informatie over je gezondheid met elkaar delen. Deze toestemming geldt zolang de zorgverlener jou behandelt en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze toestemming geldt nationaal en is dus van toepassing op het federale eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem.

Je kan je geïnformeerde toestemming registreren of intrekken via CoZo of MijnGezondheid.
Let wel: een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maanden nadat je identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. Deze termijn van 15 maanden werd nationaal vastgelegd.

Je kan op elk moment je geïnformeerde toestemming intrekken en dus de gegevensuitwisseling stoppen. Je dient je ervan bewust te zijn dat dit tot gevolg kan hebben dat bv. bepaalde onderzoeken opnieuw dienen te gebeuren omdat je arts geen zicht heeft op je medische historiek, vorige verslagen, laboresultaten e.d. Je kan ook bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang of vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Je huisarts, behandelende zorgverlener, ziekenfonds, apotheek of de opnamedienst van het ziekenhuis kan eveneens jouw toestemming registreren via het eHealth-systeem. Registratie gebeurt doorgaans aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt en altijd met toestemming van de patiënt.

Bekijk hier de eHealth-infofilm.
Lees hier meer over de geïnformeerde toestemming.
Raadpleeg hier de eHealth-reglementen.