Wat is een geïnformeerde toestemming?

Met een geïnformeerde toestemming ("informed consent") geeft u uw behandelende zorgverleners de toestemming om uw medische gegevens elektronisch en op een beveiligde manier uit te wisselen. Hiermee stemt u toe dat de zorgverleners die u behandelen informatie over uw gezondheid met elkaar delen. Deze toestemming geldt zolang de zorgverlener u behandelt en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze toestemming geldt nationaal en is dus van toepassing op het federale eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem.

U kan uw geïnformeerde toestemming registreren of intrekken via CoZo of MijnGezondheid.
Let wel: een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maanden nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. Deze termijn van 15 maanden werd nationaal vastgelegd.

U kunt op elk moment uw geïnformeerde toestemming intrekken en dus de gegevensuitwisseling stoppen. U dient zich ervan bewust te zijn dat dit tot gevolg kan hebben dat bv. bepaalde onderzoeken opnieuw dienen te gebeuren omdat uw arts geen zicht heeft op uw medische historiek, vorige verslagen, laboresultaten e.d. U kunt ook bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang of vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Uw huisarts, een behandelende zorgverlener, het ziekenfonds, de apotheek van de patiënt of de opnamedienst van het ziekenhuis kan eveneens uw toestemming registreren via het eHealth-systeem. Registratie gebeurt doorgaans aan de hand van de elektronische identiteitskaart van de patiënt en altijd met toestemming van de patiënt.

Bekijk hier de eHealth-infofilm.