Wat is een geïnformeerde toestemming?

Met een geïnformeerde toestemming geeft u uw behandelende zorgverleners de toestemming om uw medische gegevens elektronisch en beveiligd uit te wisselen. Die toestemming geldt zolang de zorgverlener u behandelt en voldoet aan de regels inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Let wel: een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. 

U kunt op elk moment uw geïnformeerde toestemming intrekken en dus de gegevensuitwisseling stoppen. U kunt ook bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang of vragen om bepaalde informatie niet te delen.