Hoe kan ik als buitenlandse patiënt inloggen op het CoZo-portaal?

CoZo maakt gebruik van de standaard inlogmogelijkheden van de federale overheid, waarbij de authenticatie op het CoZo-platform rechtstreeks verloopt op basis van het INSZ-nummer (Belgisch rijksregisternummer of Bis-nummer). Indien je als buitenlandse patiënt beschikt over een Bis-nummer, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om gebruik te maken van de eHealth-diensten in België.

Binnen de sociale zekerheid (incl. eGezondheid) vormt het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) de sleutel voor de uitwisseling van gegevens. Dit INSZ-nummer is ofwel een Belgisch rijksregisternummer ofwel een Bis-nummer. Een Bis-nummer kan aangemaakt worden in het kader van een werkrelatie tussen een werkgever en een buitenlands werknemer aan de hand van een officieel identiteitsbewijs. Hierin bevinden zich de grensarbeiders, de personen die eigendommen bezitten in België, de personen met rechten in de Belgische sociale zekerheid maar die niet in België verblijven, enz. Een buitenlands burger kan een Bis-nummer aanvragen bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente waar hij/zij verblijft.

Voor gegevensdeling via CoZo is het noodzakelijk dat je met je Bis-nummer geïdentificeerd bent bij de instellingen waar je patiënt bent. De instelling (ziekenhuis, labo, …) dient het Bis-nummer in te geven in het voorziene veld voor het INSZ-nummer in hun patiëntenbeheersysteem. Vervolgens moeten zij aan CoZo kenbaar maken dat je bij hen patiënt bent.

Om zelf in te kunnen loggen op CoZo, dien je te beschikken over een digitale sleutel. Deze kan je aanvragen via een registratiekantoor. Meer info: https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/identificatie-zonder-eid#7093. Bekijk de CSAM-infofilm over het gebruik van digitale sleutels.Europese burgers kunnen ook gebruikmaken van ‘eIDAS’ om in te loggen op CoZo. Deze optie laat Europese burgers toe om zich via hun eigen nationaal identificatiesysteem te authentiseren. De landen waarvoor deze optie beschikbaar is, worden opgelijst als je deze optie aanklikt. Bij een eerste aanmelding via eIDAS dien je je persoonsgegevens in te vullen, zodat je nationaal identificatienummer (bv. BSN-nummer) gekoppeld kan worden aan je bestaand Bis-nummer. Indien je nog niet beschikt over een Bis-nummer, dan krijg je de mogelijkheid om een Bis-nummer aan te vragen voor gebruik binnen eIDAS. CSAM zal je hierover per e-mail contacteren. Meer info over eIDAS: https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/eidas#7258.

Nederlandse patiënten die beschikken over een geactiveerde DigiD-app en geldig Bis-nummer, kunnen bij het aanmelden op CoZo ook gebruikmaken van de inlogmogelijkheid eIDAS. Wanneer je de inlogmogelijkheid eIDAS voor het eerst gebruikt, dan dien je je persoonsgegevens (waaronder je Bis-nummer) in te vullen. Deze gegevens worden gekoppeld aan je Europees elektronisch identificatiemiddel, zodat je bij een volgende aanmelding enkel nog de DigiD-app nodig hebt.

Om gebruik te maken van de inlogmogelijkheid eIDAS, selecteer je deze optie:


Nederlandse patiënten klikken vervolgens op ‘(NL) Nederland’, waarna je in eIDAS ‘DigiD’ kan selecteren: