Hoe kan ik als buitenlandse patiënt inloggen op het CoZo-portaal?

CoZo maakt gebruik van de standaard inlogmogelijkheden van de federale overheid, waarbij de authenticatie op het CoZo-platform rechtstreeks verloopt op basis van het INSZ-nummer (Belgisch rijksregisternummer of Bis-nummer). Indien u als buitenlandse patiënt beschikt over een Bis-nummer, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om gebruik te maken van de eHealth-diensten in België.

Binnen de sociale zekerheid (incl. eGezondheid) vormt het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) de sleutel voor de uitwisseling van gegevens. Dit INSZ-nummer is ofwel een Belgisch rijksregisternummer ofwel een Bis-nummer. Een Bis-nummer kan aangemaakt worden in het kader van een werkrelatie tussen een werkgever en een buitenlands werknemer aan de hand van een officieel identiteitsbewijs. Hierin bevinden zich de grensarbeiders, de personen die eigendommen bezitten in België, de personen met rechten in de Belgische sociale zekerheid maar die niet in België verblijven, enz. Een buitenlands burger kan een Bis-nummer aanvragen bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente waar hij/zij verblijft.

Voor gegevensdeling via CoZo is het noodzakelijk dat u met uw Bis-nummer geïdentificeerd bent bij de instellingen waar u patiënt bent. De instelling (ziekenhuis, labo, …) dient het Bis-nummer in te geven in het voorziene veld voor het INSZ-nummer in hun patiëntenbeheersysteem. Vervolgens moeten zij aan CoZo kenbaar maken dat u bij hen patiënt bent.

Om zelf in te kunnen loggen op CoZo, dient u te beschikken over een digitale sleutel. Deze kunt u aanvragen via een registratiekantoor. Meer info: https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/identificatie-zonder-eid#7093.