Wat als mijn rijksregisternummer wijzigt?

CoZo ontvangt de wijzigingen van het Rijksregister. Van zodra je rijksregisternummer wijzigt, zal je op CoZo gekend zijn met je nieuw rijksregisternummer. Mogelijks zijn je zorginstellingen nog niet op de hoogte van deze wijziging. Daardoor is het mogelijk dat je nu bepaalde resultaten niet meer terugvindt op CoZo die vroeger wel zichtbaar waren. Je neemt best contact op met de producerende zorginstelling. Van zodra zij je rijksregisternummer corrigeren in hun patiëntenbeheersysteem en dit kenbaar maken aan CoZo, dan zullen alle resultaten terug zichtbaar worden.