Wat als mijn rijksregisternummer wijzigt?

CoZo ontvangt de wijzigingen van het Rijksregister. Van zodra uw rijksregisternummer wijzigt, zal u op CoZo gekend zijn met uw nieuw rijksregisternummer. Mogelijks zijn uw zorginstellingen nog niet op de hoogte van deze wijziging. Daardoor is het mogelijk dat u nu bepaalde resultaten niet meer terugvindt op CoZo die vroeger wel zichtbaar waren. U neemt best contact op met de producerende zorginstelling. Van zodra zij uw rijksregisternummer corrigeren in hun patiëntenbeheersysteem en dit kenbaar maken aan CoZo, dan zullen alle resultaten terug zichtbaar worden.