Hoe komt het dat ik een bepaald resultaat niet terugvind op CoZo?

Niet alle resultaten zijn meteen voor jou zichtbaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijks is het resultaat nog niet compleet en gevalideerd of is er nog een wachttijd van toepassing. Het blijft immers de bedoeling dat je zorgverlener als eerste resultaten te zien krijgt en met jou kan bespreken. Meestal geldt voor brieven en verslagen een wachttijd van 7 dagen, als de zorginstelling het resultaat automatisch deelt met de patiënt via CoZo. Voor laboresultaten is dit doorgaans 1 dag. De zorginstelling kan er echter voor kiezen om een langere wachttijd te hanteren indien zij dit opportuun acht.

Niet alle resultaten worden automatisch gedeeld met de patiënt. Je kan je behandelende arts (bv. je huisarts of specialist in het ziekenhuis) vragen om bepaalde resultaten of categorieën van resultaten zichtbaar te maken in CoZo, bijvoorbeeld voor de opvolging van een chronische aandoening. Zodra je behandelende arts jou toegang geeft tot bepaalde resultaten of categorieën, kan je ze thuis zelf via CoZo opvolgen. Resultaten kunnen enkel zichtbaar gemaakt worden voor de patiënt op CoZo, indien de producerende zorginstelling dit toelaat.

Een zorginstelling kan ook beslissen om op instellingsniveau (dus voor al haar patiënten) bepaalde resultaten niet met patiënten te delen via CoZo. De zorginstelling programmeert dan het eigen elektronisch patiëntendossier zodoende dat deze gegevens niet worden getoond aan de patiënt in CoZo, maar eventueel wel aan de behandelende zorgverleners. Dit kan bv. het geval zijn voor technische resultaten van detailonderzoeken die vervolgens verwerkt worden in een verslag dat eventueel wel met de patiënt gedeeld kan worden. Dergelijke technische resultaten kunnen niet door een zorgverlener zichtbaar gemaakt worden op CoZo. Een zorginstelling of bron kan evenzeer beslissen om bepaalde resultaten noch met zorgverleners noch met patiënten te delen via CoZo.