Is CoZo beschikbaar in het Frans/Engels/…?

De CoZo-website en het CoZo-portaal zijn enkel in het Nederlands beschikbaar.
De medische resultaten die gedeeld worden, worden weergegeven in de taal waarin ze geproduceerd worden. Indien u een vertaling nodig heeft, dan neemt u hiervoor contact op met de instelling of het laboratorium die het resultaat produceerde. CoZo zelf zal nooit medische resultaten vertalen. Als de instelling een vertaalde versie via CoZo beschikbaar maakt, zal u deze eveneens terugvinden via uw resultatenlijst.

***

Le site et le portail ne sont pas disponibles en français.
Les résultats visibles ne sont disponibles que dans la langue de production.
Les résultats de CoZo peuvent également être consultés à partir du portail d'Abrumet ou du Réseau Santé Wallon.

***

The website and portal are only available in Dutch.
The medical results shared by the affiliated institutions are shown in the original language.