Is CoZo beschikbaar in het Frans/Engels/…?

De CoZo-website en het CoZo-portaal zijn enkel in het Nederlands beschikbaar.
De medische resultaten die gedeeld worden, worden weergegeven in de taal waarin ze geproduceerd werden. Indien je een vertaling nodig hebt, dan kan je hiervoor contact opnemen met de zorginstelling (ziekenhuis, labo, ...) die het resultaat produceerde. CoZo zelf zal nooit medische resultaten vertalen. Als de zorginstelling een vertaalde versie via CoZo beschikbaar maakt, zal je deze eveneens terugvinden via je resultatenlijst.

***

Le site et le portail ne sont pas disponibles en français.
Les résultats visibles ne sont disponibles que dans la langue de production.
Les résultats de CoZo peuvent également être consultés à partir du portail d'Abrumet ou du Réseau Santé Wallon.

***

The website and portal are only available in Dutch.
The medical results shared by the affiliated institutions are shown in the original language.