Kan ik ervoor zorgen dat bepaalde zorgverleners geen toegang krijgen tot de medische gegevens van mijn kinderen of van een persoon die ik wettelijk vertegenwoordig?

Indien je niet wenst dat een bepaalde zorgverlener ooit nog via CoZo of een andere Belgische eHealth hub (MyNexuzHealth/VznkuL, Abrumet en Réseau Santé Wallon) de gedeelde medische resultaten kan bekijken van je kind of een persoon voor wie je gezondheidszorg-mandaathouder bent (mandaattype "Beheer van gezondheidsgegevens"), dan kan je deze zorgverlener uitsluiten. Je kan deze uitsluiting registreren via het federaal portaal www.mijngezondheid.be (rubriek "Toegangsbeheer" --> "Uitsluitingen"). Om een uitsluiting te registreren heb je geen volmacht op CoZo nodig. Bij het aanmelden op www.mijngezondheid.be selecteer je het profiel van je kind of de persoon voor wie je gezondheidszorg-mandaathouder bent. De gegevens die zichtbaar zijn in rubriek "Voor mijn kind" komen rechtstreeks uit het rijksregister. Bij vragen kan je contact opnemen met je gemeente- of stadhuis. Een gezondheidszorg-mandaat kan geregistreerd worden via https://www.csam.be/nl/beheer-mandaten.html. Bij mandaattype duid je "Beheer van gezondheidsgegevens" aan.

Deze uitsluiting geldt enkel voor de inzage van medische resultaten die gedeeld worden via het Belgische eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem.
Lees meer over eHealth en het eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem

Een uitsluiting heeft geen invloed op de toegang die zorgverleners hebben in het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling zelf. De patiëntenprivacy wordt in dat geval geregeld door de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling. Als deze zorgverleners echter via de software van de instelling toegang vragen tot de gegevens van de patiënt in CoZo, dan controleert CoZo of er een uitsluiting van kracht is. Een zorgverlener waarvoor een uitsluiting is geregistreerd zal in dat geval geen toegang krijgen tot jouw medische gegevens in CoZo.