Kan ik ervoor zorgen dat bepaalde zorgverleners geen toegang krijgen tot de medische gegevens van mijn kinderen of van een persoon die ik wettelijk vertegenwoordig?

Indien u niet wenst dat een bepaalde zorgverlener ooit nog via CoZo of een andere Belgische hub (MyNexuzHealth/VZN KU Leuven, Abrumet en Réseau Santé Wallon) de gedeelde medische resultaten kan bekijken van uw kind of een persoon voor wie u gezondheidszorg-mandaathouder bent (mandaattype "Beheer van gezondheidsgegevens"), dan kunt u deze zorgverlener uitsluiten. U kan deze uitsluiting registreren via het federaal portaal www.mijngezondheid.be (rubriek "Toegangsbeheer" --> "Uitsluitingen"). Om een uitsluiting te registreren heeft u geen volmacht op CoZo nodig. Bij het aanmelden op www.mijngezondheid.be selecteert u het profiel van uw kind of de persoon voor wie u gezondheidszorg-mandaathouder bent. De gegevens die zichtbaar zijn in rubriek "Voor mijn kind" komen rechtstreeks uit het rijksregister. Bij vragen kan u contact opnemen met uw gemeente- of stadhuis. Een gezondheidszorg-mandaat kan geregistreerd worden via https://www.csam.be/nl/beheer-mandaten.html. Bij mandaattype duidt u "Beheer van gezondheidsgegevens" aan.

Deze uitsluiting geldt enkel voor de inzage van medische resultaten die gedeeld worden via het Belgische eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem.
Lees meer over eHealth en het eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem

Een uitsluiting heeft geen invloed op de toegang die zorgverleners hebben in het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling zelf. De patiëntenprivacy wordt in dat geval geregeld door de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling. Als deze zorgverleners echter via de software van de instelling toegang vragen tot de gegevens van de patiënt in CoZo, dan controleert CoZo of er een uitsluiting van kracht is. Een zorgverlener waarvoor een uitsluiting is geregistreerd zal in dat geval geen toegang krijgen tot uw medische gegevens in CoZo.