Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens en hoe kan ik die toegang beheren?

Als u in behandeling bent bij een zorgverlener, dan ontstaat er een therapeutische relatie tussen u en de zorgverlener. Een therapeutische relatie, ook wel behandelrelatie of zorgrelatie genoemd, verbindt u en één of meer zorgverleners die persoonlijk betrokken zijn bij uw zorg. Enkel de (Belgische) zorgverleners met wie u een therapeutische relatie hebt, krijgen toegang tot uw medische gegevens, zolang de behandeling duurt. Dit geldt bv. voor uw huisarts en verwijzers maar niet voor de arbeidsgeneesheer, ziekenfondsarts of een arts van uw verzekeringsmaatschappij. U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw medische gegevens.

Door te klikken op "Therapeutische relaties" in het menu kunt u zien met welke zorgverleners u een lopende therapeutische relatie hebt. Een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. Met één muisklik kunt u die echter meteen beëindigen. U kunt ook zelf een behandelrelatie met een zorgverlener toevoegen als u een zorgverlener toegang wilt geven tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld als u het advies van de zorgverlener in kwestie vraagt. Vindt u de zorgverlener niet terug in de lijst, dan is deze mogelijks nog geen CoZo-gebruiker. In dat geval kan u de zorgverlener vragen om eens in te loggen op CoZo.

Artsen en andere zorgverleners van een zorginstelling zult u niet op naam terugvinden in de lijst, vermits de therapeutische relaties daar in principe gelden voor alle zorgverleners van de instelling die u behandelen (zgn. "Circle of trust"). De patiëntenprivacy wordt in dat geval geregeld door de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling zelf.

Indien u niet wenst dat een bepaalde zorgverlener ooit nog via CoZo of een andere Belgische eHealth hub (MyNexuzHealth/VZN KU Leuven, Abrumet en Réseau Santé Wallon) uw gedeelde medische resultaten kan bekijken, dan kunt u deze zorgverlener uitsluiten. Lees hier hoe u dit kan doen.