Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens en hoe kan ik die toegang beheren?

Als je in behandeling bent bij een zorgverlener, dan ontstaat er een therapeutische relatie tussen jou en de zorgverlener. Een therapeutische relatie, ook wel behandelrelatie of zorgrelatie genoemd, verbindt jou en één of meer zorgverleners die persoonlijk betrokken zijn bij jouw zorg. Enkel de (Belgische) zorgverleners met wie je een therapeutische relatie hebt, krijgen toegang tot jouw medische gegevens, zolang de behandeling duurt. Dit geldt bv. voor je huisarts en verwijzers maar niet voor de arbeidsgeneesheer, ziekenfondsarts of een arts van je verzekeringsmaatschappij. Je kan bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot jouw medische gegevens.

Door te klikken op "Therapeutische relaties" in het menu kan je zien met welke zorgverleners je een lopende therapeutische relatie hebt. Een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat je identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. Met één muisklik kan je die echter meteen beëindigen. Je kan ook zelf een behandelrelatie met een zorgverlener toevoegen als je een zorgverlener toegang wilt geven tot jouw medisch dossier, bijvoorbeeld als je het advies van de zorgverlener in kwestie vraagt. Vind je de zorgverlener niet terug in de lijst, dan is deze mogelijks nog geen CoZo-gebruiker. In dat geval kan je de zorgverlener vragen om eens in te loggen op CoZo.

Artsen en andere zorgverleners van een zorginstelling zal je niet op naam terugvinden in de lijst, vermits de therapeutische relaties daar in principe gelden voor alle zorgverleners van de instelling die je behandelen (zgn. "Circle of trust"). De patiëntenprivacy wordt in dat geval geregeld door de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling zelf.

Indien je niet wenst dat een bepaalde zorgverlener ooit nog via CoZo of een andere Belgische eHealth hub (MyNexuzHealth/VznkuL, Abrumet en Réseau Santé Wallon) je gedeelde medische resultaten kan bekijken, dan kan je deze zorgverlener uitsluiten. Lees hier hoe je dit kan doen.