Wie heeft toegang tot mijn medische gegevens en hoe kan ik die toegang beheren?

Enkel de (Belgische) zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt, krijgen toegang tot uw medische gegevens, zolang de behandeling duurt. Dat betekent ook uw huisarts en verwijzers maar bijvoorbeeld niet de arbeidsgeneesheer, ziekenfondsarts of een arts van uw verzekeringsmaatschappij. U kunt bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw medische gegevens.

Door te klikken op de tegel ‘Therapeutische relaties’ kunt u zien met welke huisarts(en) of externe specialisten u een lopende therapeutische relatie hebt. Een behandelrelatie loopt gewoonlijk tot 15 maand nadat uw identiteitskaart bij de betrokken zorgverleners werd ingelezen voor een consultatie. Met één muisklik kunt u die echter meteen beëindigen. U kunt ook zelf een behandelrelatie toevoegen als u een zorgverlener toegang wilt geven tot uw medisch dossier, bijvoorbeeld als u het advies van de zorgverlener in kwestie vraagt.

Indien u niet wenst dat een bepaalde zorgverlener ooit nog via CoZo of een andere eHealth hub (bv. Réseau Santé Wallon) uw gedeelde medische resultaten kan bekijken, dan kunt u deze zorgverlener uitsluiten. U kan deze uitsluiting registreren via het federaal portaal www.mijngezondheid.be (rubriek Toegangsbeheer --> Uitsluitingen). Deze uitsluiting geldt enkel voor de inzage van medische resultaten die gedeeld worden via het federale eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem.
Lees meer over eHealth en het eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem

Artsen en andere zorgverleners van een instelling zult u niet op naam terugvinden in de lijst, vermits de therapeutische relaties daar in principe gelden voor alle zorgverleners van de instelling die u behandelen. De patiëntenprivacy wordt in dat geval geregeld door de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier van de instelling.