Kan ik ervoor zorgen dat bepaalde zorgverleners geen toegang krijgen tot mijn medische gegevens?

Indien je niet wenst dat een bepaalde zorgverlener ooit nog via CoZo of een andere Belgische eHealth hub (MyNexuzHealth/VznkuL, Abrumet en Réseau Santé Wallon) jouw gedeelde medische resultaten kan bekijken, dan kan je deze zorgverlener uitsluiten. Je kan deze uitsluiting registreren via het federaal portaal www.mijngezondheid.be (rubriek 'Toegangsbeheer' --> 'Uitsluitingen'). Deze uitsluiting geldt enkel voor de inzage van medische resultaten die gedeeld worden via het Belgische eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem.
Lees meer over eHealth en het eHealth hubs-metahub-uitwisselingssysteem

Een uitsluiting heeft geen invloed op de toegang die zorgverleners hebben in het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling zelf. De patiëntenprivacy wordt in dat geval geregeld door de beveiliging van het elektronisch patiëntendossier van de zorginstelling. Als deze zorgverleners echter via de software van de instelling toegang vragen tot de gegevens van de patiënt in CoZo, dan controleert CoZo of er een uitsluiting van kracht is. Een zorgverlener waarvoor een uitsluiting is geregistreerd zal in dat geval geen toegang krijgen tot jouw medische gegevens in CoZo.