COVID-19

Kan ik mijn COVID-19 testresultaten en vaccinatie-overzicht op CoZo gebruiken als bewijs om te reizen?

Hoe werkt CoZo?

Via CoZo worden de medische resultaten gedeeld die door de bij CoZo aangesloten instellingen beschikbaar worden gesteld.
CoZo is een medium dat zorgverleners en patiënten toelaat om resultaten te bekijken die door deze instellingen geproduceerd worden.
CoZo zelf slaat geen resultaten op, deze worden in realtime opgevraagd bij de instellingen.

Medewerkers van CoZo hebben geen toegang tot uw medische resultaten. Wij kunnen ze u bijgevolg niet bezorgen via e-mail. Alleen zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met de patiënt, hebben toegang tot het testresultaat. De testresultaten zijn enkel beschikbaar voor deze zorgverleners als de patiënt hiervoor zijn/haar geïnformeerde toestemming heeft gegeven.
 
Meer informatie over de algemene werking van CoZo vindt u hier.

Waar vind ik mijn COVID-19 testresultaat terug?
U kan inloggen op het CoZo-portaal via de knop "Inloggen" rechtsboven op www.cozo.be, met uw Belgische eID en pincode of de itsme-app. Van zodra het resultaat beschikbaar is, zal u het kunnen raadplegen via "Resultaten" in het menu. U kan het resultaat eveneens via de CoZo Mobile app raadplegen.

Indien een resultaat niet (of nog niet) zichtbaar is op CoZo, dan is het aan te raden het resultaat op te vragen bij de instelling (ziekenhuis, labo, …) zelf of via uw huisarts. Indien niet gekend is welke instelling de test analyseert, dan dient u zich te wenden tot het triagecentrum of de wachtpost waar de test werd afgenomen. CoZo zelf kan de zichtbaarheid van een resultaat niet bespoedigen en kan zelf niet nagaan waarom een bepaald labo of ziekenhuis een bepaald resultaat nog niet met u zou delen.

Een groeiend aantal instellingen en laboratoria delen COVID-19 testresultaten onmiddellijk met de patiënt van zodra het resultaat compleet én gevalideerd is. Voor de andere laboratoria en ziekenhuizen wordt dit na 1 dag gedeeld, sommigen hanteren echter nog een langere termijn. De bij CoZo aangesloten instellingen en laboratoria beslissen autonoom of en met welke vertraging ze hun resultaten rechtstreeks met de patiënt delen via CoZo.  Indien uw resultaten niet tijdig beschikbaar zijn via CoZo, dan dient u zich tot het betreffende laboratorium of ziekenhuis (of de triagepost die met een bepaald labo samenwerkt) te wenden vermits zij deze beschikbaarheid bepalen.

Heeft u vragen over de inhoud van uw COVID-19 testresultaat?
Neem dan contact op met uw huisarts of de instelling (ziekenhuis, labo, …) die het resultaat produceerde. CoZo interpreteert de inhoud van de resultaten niet.

Hoe kan ik het COVID-19 testresultaat van mijn kind raadplegen?
Tot een sluitend nationaal kader voor volmachten kan voorzien worden door de overheid, maakt CoZo gebruik van een eigen volmachtenbeheersysteem.

  • Elke arts die een behandelrelatie heeft met uw kind kan een volmacht voor u registreren via het beveiligd CoZo-portaal of via hun EPD-integratie naar het beveiligd CoZo-portaal, voor zover zij beschikken over een eID-kaartlezer waarin uw eID kan ingelezen worden om zo de volmacht te registreren. Meer info: https://www.cozo.be/cozovolmachtenarts.
  • Indien u beschikt over de kids-ID of eID van uw kind, dan kan u zelf een volmacht registreren op het beveiligd CoZo-portaal. Meer info: https://www.cozo.be/cozovolmachten.

Indien u beschikt over een CoZo-volmacht, dan kan u deze gebruiken via "Volmachten” in het menu en zodoende doorklikken naar de gedeelde resultaten van uw kind op CoZo. Het is niet mogelijk om een volmacht te gebruiken via de CoZo Mobile app.

Hoe bekom ik een vertaling van mijn COVID-19 testresultaat of een versie met rijksregister- of paspoortnummer?
De resultaten die via CoZo gedeeld worden, worden steeds weergegeven exact zoals ze geproduceerd werden door het ziekenhuis of het laboratorium waar de test gebeurt. CoZo zelf zal nooit medische resultaten vertalen. Een aantal laboratoria voorzien reeds meertalige COVID-19 testresultaten inclusief rijksregister/INSZ- of paspoortnummer die voor reizen bedoeld zijn. Indien uw resultaat niet meertalig zou zijn of indien rijksregister- of paspoortnummer hier niet op vermeld zouden zijn, dan dient u hiervoor contact op te nemen met het laboratorium of de instelling die het resultaat produceerde. Als de instelling een vertaalde of aangepaste versie via CoZo beschikbaar maakt, zal u deze eveneens terugvinden via uw resultatenlijst.

Ik kan niet inloggen op CoZo. Wat nu?
CoZo maakt gebruik van de standaard inlogmogelijkheden van de federale overheid. Mogelijks kunt u tijdelijk niet inloggen door een overbelasting van het eID-inlogsysteem. Probeer het later opnieuw.

Indien u zich niet kan aanmelden via één van de aanmeldopties (u beschikt niet over een Belgische eID, itsme of digitale sleutel), dan kan u het resultaat opvragen bij de instelling (ziekenhuis, labo, …) die het resultaat produceert of via uw huisarts.