Waar vind ik mijn COVID-19 testresultaat?

Hoe werkt CoZo?
Via CoZo worden de medische resultaten gedeeld die door de bij CoZo aangesloten instellingen beschikbaar worden gesteld.
CoZo is een medium dat zorgverleners en patiënten toelaat om resultaten te bekijken die door deze instellingen geproduceerd worden.
CoZo zelf slaat geen resultaten op, deze worden in realtime opgevraagd bij de instellingen.

Medewerkers van CoZo hebben geen toegang tot jouw medische resultaten. Wij kunnen ze jou bijgevolg niet bezorgen via e-mail. Alleen zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met de patiënt, hebben toegang tot het testresultaat. De testresultaten zijn enkel beschikbaar voor deze zorgverleners als de patiënt hiervoor zijn/haar geïnformeerde toestemming heeft gegeven.
 
Meer informatie over de algemene werking van CoZo vind je hier.

Waar vind ik mijn COVID-19 testresultaat terug?
Je kan inloggen op het CoZo-portaal via de knop "Inloggen" rechtsboven op www.cozo.be, met je Belgische eID en pincode of een digitale sleutel van een erkende partner (bv. itsme). Van zodra het resultaat beschikbaar is, zal je het kunnen raadplegen via "Resultaten" in het menu. Je kan het resultaat eveneens via de CoZo Mobile app raadplegen.

Indien een resultaat niet (of nog niet) zichtbaar is op CoZo, dan is het aan te raden het resultaat op te vragen bij de instelling (ziekenhuis, labo, …) zelf of via je huisarts. Indien niet gekend is welke instelling de test analyseert, dan dien je je te wenden tot het triagecentrum of de wachtpost waar de test werd afgenomen. CoZo zelf kan de zichtbaarheid van een resultaat niet bespoedigen en kan zelf niet nagaan waarom een bepaald labo of ziekenhuis een bepaald resultaat nog niet met jou zou delen.

Een groeiend aantal instellingen en laboratoria delen COVID-19 testresultaten onmiddellijk met de patiënt van zodra het resultaat compleet én gevalideerd is. Voor de andere laboratoria en ziekenhuizen wordt dit na 1 dag gedeeld, sommigen hanteren echter nog een langere termijn. De bij CoZo aangesloten instellingen en laboratoria beslissen autonoom of en met welke vertraging ze hun resultaten rechtstreeks met de patiënt delen via CoZo. Indien je resultaten niet tijdig beschikbaar zijn via CoZo, dan dien je je tot het betreffende laboratorium of ziekenhuis (of de triagepost die met een bepaald labo samenwerkt) te wenden vermits zij deze beschikbaarheid bepalen.

Heb je vragen over de inhoud van je COVID-19 testresultaat?
Neem dan contact op met je huisarts of de instelling (ziekenhuis, labo, …) die het resultaat produceerde. CoZo interpreteert de inhoud van de resultaten niet.

Hoe kan ik het COVID-19 testresultaat van mijn kind raadplegen?
Tot een sluitend nationaal kader voor volmachten kan voorzien worden door de overheid, maakt CoZo gebruik van een eigen volmachtenbeheersysteem.

  • Elke arts die een behandelrelatie heeft met je kind kan een volmacht voor jou registreren via het beveiligd CoZo-portaal of via hun EPD-integratie naar het beveiligd CoZo-portaal, voor zover zij beschikken over een eID-kaartlezer waarmee je eID kan ingelezen worden om zo de volmacht te registreren. Meer info: https://www.cozo.be/cozovolmachtenarts.
  • Indien je beschikt over de kids-ID of eID van je kind, dan kan je zelf een volmacht registreren op het beveiligd CoZo-portaal. Meer info: https://www.cozo.be/cozovolmachten.

Indien je beschikt over een CoZo-volmacht, dan kan je deze gebruiken via "Volmachten” in het menu en zodoende doorklikken naar de gedeelde resultaten van je kind op CoZo. Het is niet mogelijk om een volmacht te gebruiken via de CoZo Mobile app.

Hoe bekom ik een vertaling van mijn COVID-19 testresultaat of een versie met rijksregister- of paspoortnummer?
De resultaten die via CoZo gedeeld worden, worden steeds weergegeven exact zoals ze geproduceerd werden door het ziekenhuis of het laboratorium waar de test gebeurt. CoZo zelf zal nooit medische resultaten vertalen. Een aantal laboratoria voorzien reeds meertalige COVID-19 testresultaten inclusief rijksregister/INSZ- of paspoortnummer die voor reizen bedoeld zijn. Indien je resultaat niet meertalig zou zijn of indien het rijksregister- of paspoortnummer hier niet op vermeld zou zijn, dan dien je hiervoor contact op te nemen met het laboratorium of de instelling die het resultaat produceerde. Als de instelling een vertaalde of aangepaste versie via CoZo beschikbaar maakt, zal je deze eveneens terugvinden via je resultatenlijst.

Ik kan niet inloggen op CoZo. Wat nu?
CoZo maakt gebruik van de standaard inlogmogelijkheden van de federale overheid. Mogelijks kan je tijdelijk niet inloggen door een overbelasting van het eID-inlogsysteem. Probeer het later opnieuw.

Indien je je niet kan aanmelden via één van de aanmeldopties (je beschikt niet over een Belgische eID of een digitale sleutel van een erkende partner), dan kan je het resultaat opvragen bij de instelling (ziekenhuis, labo, …) die het resultaat produceert of via je huisarts.