Hoe kan ik op vraag van mijn patiënt bepaalde gegevens in CoZo afschermen?

Conform de wet op de patiëntenrechten kan een patiënt op elk moment zijn of haar behandelende arts vragen om bepaalde resultaten of contacten te blokkeren in CoZo. Op voorwaarde dat de continuïteit van de zorg daardoor niet in het gedrang komt, kan elke zorgverlener met wie de patiënt een behandelrelatie heeft gegevens afschermen. De huisarts of externe specialist kan dat in CoZo, de ziekenhuisarts doet dat rechtstreeks in het elektronisch patiëntendossier van de instelling. 
Om bepaalde resultaten te blokkeren, vraagt u ze op in de resultatenlijst en klikt u op het groene hangslotje in het menu bovenaan.De geblokkeerde resultaten kunnen dan niet langer geraadpleegd worden via een eHealth-platform. Enkel u hebt er toegang tot en u bent ook de enige die de resultaten kunt deblokkeren. Op vraag van uw patiënt kunt u ook een contact volledig afschermen, bijvoorbeeld als uw patiënt een tweede opinie of bijkomende onderzoeken vraagt en hij of zij vreest dat daardoor de vertrouwensband met de vaste zorgverlener in het gedrang zal komen.
Door te klikken op de tegel contacten ziet u een overzicht van de bekende contacten. Selecteer het contact en blokkeer het door op het groene hangslotje te klikken. Vanaf dan zijn alle resultaten die bij dit contact horen niet langer zichtbaar in eHealth (en dus evenmin in CoZo), behalve voor u. 
U bent ook de enige die dit contact nog kunt deblokkeren.