Hoe kan ik op vraag van mijn patiënt bepaalde gegevens in CoZo afschermen?

Conform de wet op de patiëntenrechten kan een patiënt op elk moment zijn of haar behandelend zorgverlener vragen om bepaalde resultaten of contacten te blokkeren in CoZo. Op voorwaarde dat de continuïteit van de zorg daardoor niet in het gedrang komt, kan elke zorgverlener met wie de patiënt een behandelrelatie heeft gegevens afschermen. Een huisarts, externe specialist of andere zorgverlener die toegang heeft tot het resultaat in CoZo kan dat doen via het beveiligd CoZo-portaal. Een zorgverlener van een ziekenhuis kan medische gegevens blokkeren via het elektronisch patiëntendossier van de instelling.

Om bepaalde resultaten te blokkeren, opent u ze via de resultatenlijst en klikt u op de "Zorgverlener"-knop onderaan de Details bij het resultaat. Als het slotje gesloten is, is het resultaat verborgen.De geblokkeerde resultaten kunnen dan niet langer geraadpleegd worden via een eHealth-platform. Enkel u hebt er toegang tot en u bent ook de enige die de resultaten kunt deblokkeren.

Kan u het resultaat niet via CoZo blokkeren? Dan is het resultaat afkomstig van een andere hub en dient u met deze hub contact op te nemen.

Op vraag van uw patiënt kunt u als arts ook een contact volledig afschermen, bijvoorbeeld als uw patiënt een tweede opinie of bijkomende onderzoeken vraagt en hij of zij vreest dat daardoor de vertrouwensband met de vaste zorgverlener in het gedrang zal komen. Door te klikken op "Contacten" in het menu ziet u een overzicht van de bekende contacten. Selecteer het contact en blokkeer het door op de "Zorgverlener"-knop te klikken. Als het slotje gesloten is, is het contact verborgen.Vanaf dan zijn alle resultaten die bij dit contact horen niet langer zichtbaar in eHealth (en dus evenmin in CoZo), behalve voor u.
U bent ook de enige die dit contact nog kunt deblokkeren.