Hoe kan ik het medisch dossier opvolgen van een kind of persoon die ik wettelijk vertegenwoordig?

Het gebruik van de eHealth-functionaliteiten "Onder het mandaat van" en "Voor mijn kind" wordt door CoZo ondersteund, op voorwaarde dat de relatie tussen mandaathouder en patiënt eveneens op CoZo gekend is. Deze relatie is op CoZo gekend als er een overeenkomstige volmacht op het CoZo-platform geregistreerd werd. Dit omwille van de strikte privacy-overwegingen die wij hanteren en het ontbreken van een nationaal kader omtrent elektronische gezondheidszorgmandaten. Zo zal een ouder niet automatisch toegang hebben tot de via CoZo gedeelde resultaten van zijn/haar kind(eren), als er geen overeenstemmende volmacht op CoZo werd geregistreerd.

Tot een sluitend nationaal kader kan voorzien worden door de overheid, maakt CoZo gebruik van een eigen volmachtenbeheersysteem. Hieronder worden de 3 manieren toegelicht hoe een CoZo-volmacht geregistreerd kan worden op het beveiligd CoZo-portaal.

1.       Via het selecteren van een eHealth-profiel ("Onder het mandaat van" en "Voor mijn kind")


Als je bij het aanmelden op www.mijngezondheid.be of CoZo het profiel hebt geselecteerd van je kind of een persoon voor wie je gezondheidszorg-mandaathouder bent (mandaattype "Beheer van gezondheidsgegevens"), dan zal je kunnen doorgaan naar het medisch dossier van dit kind of deze persoon, op voorwaarde dat er op CoZo een overeenstemmende volmacht werd geregistreerd. De gegevens die zichtbaar zijn in rubriek "Voor mijn kind" komen rechtstreeks uit het rijksregister. Bij vragen kan je contact opnemen met je gemeente- of stadhuis. Een gezondheidszorg-mandaat kan geregistreerd worden via https://www.csam.be/nl/beheer-mandaten.html. Bij mandaattype duid je "Beheer van gezondheidsgegevens" aan. Het is niet nodig om een gezondheidszorg-mandaat te registreren voor een kind dat je via rubriek "Voor mijn kind" kan selecteren.

Indien deze relatie nog niet gekend is op CoZo, zal je gevraagd worden om de kids-ID van het kind of de eID van de persoon wiens dossier je wenst te bekijken in te lezen. Bij het inlezen van de kids-ID of eID wordt zodoende een CoZo-volmacht geregistreerd. Het ingeven van de pincode van de kids-ID of eID is hierbij niet nodig. Bij een volgende aanmeldpoging voor hetzelfde profiel, zal je rechtstreeks kunnen doorgaan naar het dossier en de medische resultaten op CoZo.

Het uitlezen van de kids-ID / eID gebeurt niet door CoZo, maar door eID software van een externe partij. Lees hier meer over de software die gebruikt wordt voor het inlezen van de kids-ID of eID. Het is niet mogelijk om een CoZo-volmacht te registreren met een ISI+kaart.

Lees meer: Hoe kan ik een ouder-kind volmacht op CoZo registreren? Mijn kind beschikt over een kids-ID of eID.

Je kan deze volmacht ook gebruiken via "Volmachten" in het menu, als je zelf inlogt op CoZo.

Een volmacht op het dossier van een kind blijft geldig tot de dag waarop het kind 12 jaar wordt. Een ander type volmacht blijft 1 jaar geldig. Een volmacht kan steeds verlengd worden. Verlengingen zijn 1 jaar geldig.

2.       Via het inlezen van de eID of kids-ID van de persoon aan wie je een volmacht wenst te geven

Als je iemand toegang wenst te geven tot jouw medische resultaten, dan kan je dit doen door eenmalig in te loggen op het beveiligd CoZo-portaal en een volmacht te registreren voor deze persoon. Kinderen vanaf 6 jaar kunnen inloggen via de kids-ID met pincode. Oudere kinderen en volwassenen kunnen inloggen via de eID en pincode of een digitale sleutel van een erkende partner (bv. itsme).

 
Kinderen jonger dan 6 jaar beschikken niet over een kids-ID met pincode. Zij kunnen bijgevolg niet inloggen op CoZo. Wens je een volmacht te registreren voor een kind jonger dan 6 jaar, dan kan je methode 1 hanteren. Hierbij hoef je geen gezondheidszorg-mandaat te registreren, maar kan je het kind selecteren in de rubriek "Voor mijn kind". Je kan ook aan een arts die een actieve behandelrelatie heeft met het kind vragen om voor jou een volmacht op het CoZo-platform te registreren (zie methode 3).
 
Door "Volmachten" te klikken in het menu, kom je in het juiste scherm terecht om volmachten te beheren. Indien je iemand nieuw wenst toe te voegen, klik je op de knop "Nieuw".

Plaats vervolgens de eID in de kaartlezer van de persoon die de gegevens mag beheren en aan wie je dus een volmacht wenst te geven, en volg indien nodig de stappen om de eID software te installeren. Je kan dezelfde handeling uitvoeren met een kids-ID, indien een kind jouw gegevens mag beheren.

Het uitlezen van de kids-ID / eID gebeurt niet door CoZo, maar door eID software van een externe partij. Lees hier meer over de software die gebruikt wordt voor het inlezen van de kids-ID of eID. Het is niet mogelijk om een CoZo-volmacht te registreren met een ISI+kaart.

Hierna dien je enkel nog de volmacht te bevestigen.Als de volmacht geactiveerd is, kan de volmachthouder - na inloggen op het CoZo-patiëntenportaal - zowel zijn/haar eigen medisch dossier raadplegen als dat van jou.

Een volmacht op het dossier van een kind blijft geldig tot de dag waarop het kind 12 jaar wordt. Een ander type volmacht blijft 1 jaar geldig. Een volmacht kan steeds verlengd worden. Verlengingen zijn 1 jaar geldig.

3.       Via een behandelend arts

Elke arts die een behandelrelatie heeft met de persoon waarvoor je een volmacht wenst kan een volmacht voor jou registreren via het beveiligd CoZo-portaal of via hun EPD-integratie naar het beveiligd CoZo-portaal, als zij beschikken over een eID-kaartlezer waarin je eID kan ingelezen worden om zo de volmacht te registreren. Ziekenhuisspecialisten (bv. pediater) kunnen dus eveneens een volmacht registreren, indien hun CoZo-integratie met het elektronisch patiëntendossier het inlezen van eID's ondersteunt.

De arts dient daarvoor eerst het dossier van het kind of van de persoon die jij vertegenwoordigt te openen in het beveiligd CoZo-portaal. De arts zal dan je eID inlezen en jou toegang verlenen via "Volmachten" in het dossier van het kind of de persoon die jij vertegenwoordigt. Hier vind je de werkwijze voor artsen terug.

Lees meer: Hoe kan ik een ouder-kind volmacht op CoZo registreren? Mijn kind beschikt (nog) niet over een kids-ID of eID.Bij "Toegangsregels" kan de arts instellen welke gegevens van het medische dossier van het kind of de vertegenwoordigde persoon je zelf kunt opvolgen. Niet alle resultaten zijn meteen voor jou (of jouw volmachthouder) beschikbaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben.

Op niveau van een instelling of bron kan het zijn dat bepaalde resultaten nog niet gedeeld kunnen worden, niet gedeeld mogen worden, of niet standaard openstaan voor een patiënt, maar wel voor je behandelende arts. Er is mogelijks ook een vertragingsperiode van toepassing voor bepaalde types resultaten.

Het is ook mogelijk dat er bepaalde resultaten niet beschikbaar zijn, of nog niet aangemaakt zijn geweest door je behandelende arts. Je behandeld arts kan dus indien toegestaan door de instelling, je resultaten vrijgeven.

Indien je behandelende arts je resultaat heeft vrijgegeven en je bepaalde resultaten nog steeds niet te zien krijgt, neem dan contact op met de instelling, het labo of de databron vanwaar je resultaten afkomstig zijn.