Hoe kan ik mijn patiënt toegang verlenen tot het dossier van zijn/haar kind of van een persoon waarvan mijn patiënt de wettelijke vertegenwoordiger is?

Een volmacht registreren kan enkel:
•    met de geïnformeerde toestemming van de patiënt
•    als u een behandelrelatie hebt met de patiënt

Om een volmacht te registreren dient u op het CoZo-platform het kind of de vertegenwoordigde patiënt te selecteren voor wie u een volmacht wenst te registreren. Klik vervolgens op "Volmachten" in het menu en lees de eID in van de patiënt aan wie u de volmacht wenst te geven.

Daarna kunt u de resultaten van het kind of de vertegenwoordigde openstellen voor deze patiënt.

Uw patiënt kan dan – na inloggen met zijn/haar eID – zowel het eigen medisch dossier raadplegen als dat van het kind of de persoon die hij of zij vertegenwoordigt.

Indien u nog geen behandelrelatie hebt binnen CoZo met het kind waarvoor de patiënt het dossier wenst op te volgen, kan u deze relatie eerst creëren door de kids-ID of ISI+kaart in te lezen. Vervolgens kan u dan de eID van de ouder onder volmachten toevoegen zoals hoger beschreven.

Als ziekenhuisspecialist (bv. pediater) kan u eveneens een volmacht registreren, indien u in het elektronisch patiëntendossier toegang hebt tot het dossier van de patiënt en indien de CoZo-integratie het inlezen van eID's ondersteunt.

Een volmacht op het dossier van een kind blijft geldig tot de dag waarop het kind 18 jaar wordt. Een ander type volmacht blijft 1 jaar geldig. Een volmacht kan steeds verlengd worden. Verlengingen zijn 1 jaar geldig.