Hoe kan ik mijn patiënt toegang verlenen tot het dossier van zijn/haar kind of van een persoon waarvan mijn patiënt de wettelijke vertegenwoordiger is?

Een volmacht registreren kan enkel:
•    met de geïnformeerde toestemming van de patiënt
•    als u een behandelrelatie hebt met de patiënt

Klik op de tegel 'Volmachten' en lees vervolgens de eID van uw patiënt in. 
Daarna kunt u de resultaten van het kind of de vertegenwoordigde openstellen voor uw patiënt.
Die kan dan – na inloggen met zijn/haar eID – zowel het eigen medisch dossier raadplegen als dat van het kind of de persoon die hij of zij vertegenwoordigt.Uw patiënt kan dan – na inloggen met zijn/haar eID – zowel het eigen medisch dossier raadplegen als dat van het kind of de persoon die hij of zij vertegenwoordigt.

Indien U nog geen behandelrelatie hebt binnen CoZo met het kind waarvoor de patiënt het dossier wenst op te volgen, kan U deze relatie eerst creëren door de kids-ID in te lezen.
Vervolgens kan U dan de eID van de ouder onder volmachten toevoegen zoals hoger beschreven.