Hoe kan ik mijn patiënt toegang verlenen tot het dossier van zijn/haar kind of van een persoon waarvan mijn patiënt de wettelijke vertegenwoordiger is?

Een volmacht registreren kan enkel:
•    met de geïnformeerde toestemming van de patiënt
•    als je een behandelrelatie hebt met de patiënt

Om een volmacht te registreren dien je op het CoZo-platform het kind of de vertegenwoordigde patiënt te selecteren voor wie je een volmacht wenst te registreren. Klik vervolgens op "Volmachten" in het menu en lees de eID in van de patiënt aan wie je de volmacht wenst te geven.

Let er bij het inlezen van de kids-ID / eID op dat de kaart correct in de kaartlezer wordt gestoken, met de chip bovenaan. Bij nieuwe kaarten zit de uitleesbare chip namelijk aan de andere zijde van de kaart.

Daarna kan je de resultaten van het kind of de vertegenwoordigde openstellen voor deze patiënt.

Je patiënt kan dan – na inloggen met zijn/haar eID – zowel het eigen medisch dossier raadplegen als dat van het kind of de persoon die hij of zij vertegenwoordigt.

Indien je nog geen behandelrelatie hebt binnen CoZo met het kind waarvoor de patiënt het dossier wenst op te volgen, kan je deze relatie eerst creëren door de kids-ID in te lezen. Vervolgens kan je dan de eID van de ouder toevoegen onder "Volmachten" zoals hoger beschreven.

Als ziekenhuisspecialist (bv. pediater) kan je eveneens een volmacht registreren, indien je in het elektronisch patiëntendossier toegang hebt tot het dossier van de patiënt en indien de CoZo-integratie het inlezen van eID's ondersteunt.

Indien je huisarts bent en gebruikmaakt van een huisartsenpakket met CoZo-integratie, dan ben je ook in de mogelijkheid om een volmacht te registreren voor een kind dat (nog) niet beschikt over een kids-ID. Je kan in het huisartsenpakket namelijk een therapeutische relatie registreren op basis van de gegevens op de ISI+kaart van het kind (o.a. rijksregisternummer). Om de volmacht te registreren, ga je via het huisartsenpakket naar het CoZo-dossier van het kind en volg je de procedure zoals hoger beschreven. Je kan als zorgverlener altijd contact opnemen met onze externe partner PraktijkCoach (www.praktijkcoach.be - 050 77 01 10) voor bijkomende ondersteuning bij het registreren van volmachten op CoZo.

Een volmacht op het dossier van een kind blijft geldig tot de dag waarop het kind 18 jaar wordt. Een ander type volmacht blijft 1 jaar geldig. Een volmacht kan steeds verlengd worden. Verlengingen zijn 1 jaar geldig.