Hoe kan ik mijn patiënt toegang verlenen tot het dossier van zijn/haar kind of van een persoon waarvan mijn patiënt de wettelijke vertegenwoordiger is?

Een volmacht registreren kan enkel:
•    met de geïnformeerde toestemming van de patiënt
•    als u een behandelrelatie hebt met de patiënt

Om een volmacht te registreren dient u op het CoZo-platform het kind of de vertegenwoordigde patiënt te selecteren voor wie u een volmacht wenst te registreren. Klik vervolgens op "Volmachten" in het menu en lees de eID in van de patiënt aan wie u de volmacht wenst te geven.

Daarna kunt u de resultaten van het kind of de vertegenwoordigde openstellen voor deze patiënt.

Uw patiënt kan dan – na inloggen met zijn/haar eID – zowel het eigen medisch dossier raadplegen als dat van het kind of de persoon die hij of zij vertegenwoordigt.

Indien u nog geen behandelrelatie hebt binnen CoZo met het kind waarvoor de patiënt het dossier wenst op te volgen, kan u deze relatie eerst creëren door de kids-ID in te lezen. Vervolgens kan u dan de eID van de ouder onder volmachten toevoegen zoals hoger beschreven.

Als ziekenhuisspecialist (bv. pediater) kan u eveneens een volmacht registreren, indien u in het elektronisch patiëntendossier toegang hebt tot het dossier van de patiënt en indien de CoZo-integratie het inlezen van eID's ondersteunt.

Indien uw huisarts gebruikmaakt van een huisartsenpakket met CoZo-integratie, dan is de huisarts in de mogelijkheid om ook een volmacht te registreren voor een kind dat (nog) niet beschikt over een kids-ID. De huisarts kan in het huisartsenpakket namelijk een therapeutische relatie registreren op basis van de gegevens op de ISI+kaart van het kind (o.a. rijksregisternummer). Om de volmacht te registreren, gaat de huisarts via het huisartsenpakket naar het CoZo-dossier van het kind en volgt de procedure zoals hoger beschreven. Uw arts kan altijd contact opnemen met onze externe partner PraktijkCoach (www.praktijkcoach.be - 050 77 01 10) voor bijkomende ondersteuning bij het registreren van volmachten op CoZo.

Een volmacht op het dossier van een kind blijft geldig tot de dag waarop het kind 18 jaar wordt. Een ander type volmacht blijft 1 jaar geldig. Een volmacht kan steeds verlengd worden. Verlengingen zijn 1 jaar geldig.