Ik ben huisarts en werk via een huisartsenpakket. Hoe kan ik mijn patiënt toegang verlenen tot het dossier van zijn/haar kind of van een persoon waarvan mijn patiënt de wettelijke vertegenwoordiger is?

Huisartsen die via een CoZo-integratie in een huisartsenpakket werken, kunnen onderstaande werkwijze volgen om een volmacht op CoZo te registreren.

Een volmacht registreren kan enkel:
•    met de geïnformeerde toestemming van de patiënt
•    als je een therapeutische relatie hebt met de patiënt

Om een volmacht te registreren via de CoZo-integratie in je huisartsenpakket, open je het CoZo-dossier van de patiënt via de integratie in je softwarepakket en klik je via de applicatielink door naar de resultatenlijst van de patiënt op het CoZo-platform.

Volg vervolgens deze stappen om de volmacht op CoZo te registreren. 

Als huisarts kan je ook een volmacht registreren voor een kind dat (nog) niet beschikt over een kids-ID. Je kan in het huisartsenpakket namelijk een therapeutische relatie registreren op basis van de gegevens op de ISI+-kaart van het kind (o.a. rijksregisternummer). Na het registreren van de therapeutische relatie met het kind, open je het CoZo-dossier van het kind via het huisartsenpakket en volg je eveneens deze stappen om de volmacht op CoZo te registreren. 

Huisartsen die niet via een CoZo-integratie in een huisartsenpakket werken, kunnen via deze werkwijze een volmacht op CoZo registreren op voorwaarde dat je beschikt over een kids-ID of eID van de patiënt voor wie je een volmacht wenst te registreren.

Extra ondersteuning nodig?
Je kan als zorgverlener altijd contact opnemen met onze externe partner PraktijkCoach (www.praktijkcoach.be - 050 77 01 10) voor bijkomende ondersteuning bij het registreren van volmachten op CoZo.