Hoe kan ik mijn medische gegevens thuis opvolgen en waar vind ik mijn resultaten terug?

Via CoZo kunt u als patiënt delen van uw medisch dossier raadplegen. Daarvoor moet u inloggen op CoZo.

Standaard hebt u rechtstreeks toegang tot administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging en geïnformeerde toestemming. U kunt ook uw medische beelden, vaccinatiegegevens, medicatieschema’s, bevolkingsonderzoeken en sumehr's raadplegen. Daarnaast kan en zal het van persoon tot persoon sterk verschillen welke resultaten zichtbaar zijn. Dat hangt af van het beleid van de ziekenhuizen, labo’s en radiologiepraktijken vanwaar uw resultaten afkomstig zijn.

U kunt uw behandelende arts vragen om bepaalde resultaten of categorieën van resultaten zichtbaar te maken in CoZo, bijvoorbeeld voor de opvolging van een chronische aandoening. Medische resultaten worden meestal niet automatisch gedeeld. Zodra uw behandelende arts u echter toegang geeft tot bepaalde resultaten of categorieën, kunt u ze thuis zelf via CoZo opvolgen voor zover de bron of instelling dat ondersteunt. Daarnaast zijn er geleidelijk aan ook meer bronnen of instellingen die wel automatisch bepaalde resultaten rechtstreeks delen, zoals een aantal medische laboratoria. U vindt de met u gedeelde resultaten terug via "Resultaten" in het menu.

Niet alle resultaten zijn voor u meteen beschikbaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Op niveau van een instelling of bron kan het zijn dat bepaalde resultaten nog niet gedeeld kunnen worden, niet gedeeld mogen worden, of niet standaard openstaan voor een patiënt, maar wel voor uw behandelend zorgverlener. Er is mogelijks ook een vertragingsperiode van toepassing voor bepaalde type resultaten. Het is ook mogelijk dat bepaalde resultaten niet beschikbaar zijn of nog niet aangemaakt zijn geweest door uw zorgverlener.Let wel: niet elke zorginstelling laat patiënten toe om zelf resultaten op te vragen. Vermits daarover nog geen wettelijke richtlijnen zijn vastgelegd, beslist vandaag elke instelling autonoom of ze patiënten toelaat om hun medische resultaten op te vragen. Het is dus mogelijk dat, hoewel uw zorgverlener u rechtstreeks toegang gaf tot uw resultaten, u er toch geen of slechts enkele kunt opvragen via CoZo.

De medische historiek op CoZo betreft dus enkel de verslagen en resultaten die door de aangesloten bronnen of instellingen gedeeld worden. Dit zal echter nooit het gehele dossier zijn. Het gehele dossier kunt u individueel bij de instellingen zelf op te vragen.