Hoe kan ik als patiënt mijn medische gegevens thuis opvolgen?

Via CoZo kunt u als patiënt uw medisch dossier gedeeltelijk raadplegen. Daarvoor moet u inloggen op CoZo.

Standaard hebt u rechtstreeks toegang tot administratieve functies zoals therapeutische relaties, dossierlogging en geïnformeerde toestemming. U kunt ook uw medische beelden, vaccinatiegegevens, medicatieschema’s, bevolkingsonderzoeken en sumehr's raadplegen. Daarnaast kunt u een behandelende arts toegang vragen tot bepaalde resultaten of categorieën van resultaten, bijvoorbeeld voor de opvolging van een chronische aandoening. Medische resultaten worden meestal niet automatisch gedeeld. Zodra uw behandelende arts u echter toegang geeft tot bepaalde resultaten, kunt u ze via CoZo zelf thuis opvolgen voor zover de bron of instelling dat ondersteunt. Daarnaast zijn er geleidelijk aan ook meer bronnen of instellingen die wel automatisch bepaalde resultaten rechtstreeks delen, zoals een aantal medische laboratoria bijvoorbeeld. U vindt de met u gedeelde resultaten terug via de "Resultaten"-tegel.

Niet alle resultaten zijn voor u meteen beschikbaar. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Op niveau van een instelling of bron kan het zijn dat bepaalde resultaten nog niet gedeeld kunnen worden, niet gedeeld mogen worden, of niet standaard openstaan voor een patiënt, maar wel voor uw behandelende arts. Er is mogelijks ook een vertragingsperiode van toepassing voor bepaalde type resultaten. Het is ook mogelijk dat er bepaalde resultaten niet beschikbaar zijn, of nog niet aangemaakt zijn geweest door uw behandelende arts. Uw behandeld arts kan dus indien toegestaan door de instelling, uw resultaten vrijgeven.Let wel: niet elke zorginstelling laat patiënten toe om zelf resultaten op te vragen. Vermits daarover nog geen wettelijke richtlijnen zijn vastgelegd, beslist vandaag elke instelling autonoom of ze patiënten toelaat om hun medische resultaten op te vragen. Het is dus mogelijk dat, hoewel uw arts u rechtstreeks toegang gaf tot uw resultaten, u er toch geen of slechts enkele kunt opvragen via CoZo. In dat geval krijgt u volgende melding bij het resultatenoverzicht: ‘Instelling x ondersteunt het opvragen van resultaten door patiënten niet’.