Hoe kan ik als buitenlandse zorgverlener gebruikmaken van het CoZo-portaal?

Om als buitenlandse zorgverlener in te kunnen loggen op en gebruik te kunnen maken van het CoZo-portaal, heb je volgende zaken nodig:

  • INSZ-nummer (= Bis-nummer) om als burger erkend te worden
  • Registratie in CoBRHA om als zorgverlener erkend te worden
  • Digitale sleutel om in te loggen op CoZo via www.cozo.be
    of eHealth-certificaat om CoZo te gebruiken via een softwarepakket
  • eID-kaartlezer en eID-software om therapeutische relaties te registreren

Hieronder worden deze zaken stap voor stap toegelicht.

Authenticatie als burger
CoZo maakt gebruik van de standaard inlogmogelijkheden van de federale overheid, waarbij de authenticatie op het CoZo-platform rechtstreeks verloopt op basis van het INSZ-nummer (Belgisch rijksregisternummer of Bis-nummer). Indien je als buitenlandse zorgverlener beschikt over een Bis-nummer, dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om gebruik te maken van de eHealth-diensten in België. Dit betreft dezelfde procedure die aangewend wordt voor patiënten: https://www.cozo.be/hoeinloggenincozobis.

Binnen de sociale zekerheid (incl. eGezondheid) vormt het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) de referentie voor de uitwisseling van gegevens. Dit INSZ-nummer is ofwel een Belgisch rijksregisternummer ofwel een Bis-nummer. Een Bis-nummer kan aangemaakt worden in het kader van een werkrelatie tussen een werkgever en een buitenlands werknemer aan de hand van een officieel identiteitsbewijs. Hierin bevinden zich de grensarbeiders, de personen die eigendommen bezitten in België, de personen met rechten in de Belgische sociale zekerheid maar die niet in België verblijven, enz. Je kan een Bis-nummer aanvragen bij de dienst vreemdelingenzaken van de gemeente waar je verblijft.

Authenticatie als zorgverlener
Je authenticatie als zorgverlener en je beroepstype worden bij het aanmelden op het CoZo-platform via de authentieke bron "CoBRHA" (Common Base Registry for HealthCare Actor) gecontroleerd. Daarom dien je eveneens contact op te nemen met het RIZIV, zodat je opgenomen kan worden in dit gegevensbestand. De toegangsrechten tot de resultaten zelf worden geregeld via de eHealth-toegangsmatrix. Dit betreft een reglement dat door de eHealth-overheidsdiensten werd gevalideerd en door CoZo wordt toegepast.

Inloggen op CoZo
Je kan inloggen op CoZo via de knop "Inloggen" rechtsboven op www.cozo.be met een digitale sleutel. Deze digitale sleutel kan je aanvragen via een registratiekantoor. Meer info: https://sma-help.bosa.belgium.be/nl/identificatie-zonder-eid#7093Bekijk hier de CSAM-infofilm.

Van zodra je bent ingelogd op CoZo via www.cozo.be, dan kan je therapeutische relaties met je patiënten registreren via het inlezen van de eID van de patiënt op CoZo. Als dit in orde is, kan je de gedeelde medische resultaten van je patiënten in CoZo bekijken (mits registratie van het informed consent van je patiënten).

Indien je toegang tot CoZo wenst te krijgen via een softwarepakket (met CoZo-integratie), dan dien je met je Bis-nummer een eHealth-certificaat aan te vragen. Meer info: http://www.mijnehealthcertificaat.be/.

Ondersteuning nodig?
Wens je hierbij ondersteuning, dan kan je vrijblijvend contact opnemen met onze externe partner PraktijkCoach.