Zien mijn verschillende zorgverleners (arts, verpleegkundige, tandarts) dezelfde resultaten in CoZo?

De toegangsrechten tot resultaten worden geregeld via de toegangsmatrix: https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/reglementen (rubriek "Toegangsmatrix" onderaan). Dit betreft een reglement dat door de eHealth-overheidsdiensten werd gevalideerd. Volgens de matrix mag enkel een arts (physician) alle medische gegevens van de patiënt zien. Verpleegkundigen, tandartsen of andere types zorgverlener zullen een selectie te zien krijgen van je beschikbare resultaten op CoZo.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met verborgen resultaten. Je kan immers als patiënt aan je behandelend zorgverlener vragen om een resultaat op CoZo te verbergen voor andere zorgverleners. Enkel de zorgverlener die het resultaat verborg heeft er toegang tot en kan het later eventueel op jouw vraag opnieuw zichtbaar maken.
Lees meer over het verbergen van resultaten