Hoe kan ik ervoor zorgen dat bepaalde gegevens niet zichtbaar zijn voor zorgverleners op CoZo (bv. in het kader van een tweede opinie)?

Op CoZo kunnen zorgverleners alleen toegang krijgen tot jouw medische gegevens als je vooraf je geïnformeerde toestemming hebt gegeven en er een therapeutische relatie bestaat. Als patiënt kan je zelf geen resultaten verbergen op CoZo. Als je bepaalde gegevens niet via CoZo wilt delen, bespreek dit dan met een van je zorgverleners (bv. huisarts). Meer informatie over de acties die je zorgverlener kan ondernemen, vind je hier. Kan je zorgverlener het resultaat niet via CoZo verbergen? Dan is het resultaat afkomstig van een andere hub en dien je met deze hub contact op te nemen.

Medische gegevens die op CoZo verborgen werden, kunnen niet langer door andere zorgverleners geraadpleegd worden op de verschillende eHealth-platformen. Enkel de zorgverlener die het resultaat op CoZo verborg, zal het nog kunnen raadplegen. Bovenaan het resultaat op CoZo zal je een melding zien die aangeeft dat je zorgverlener het betreffende resultaat heeft verborgen voor andere zorgverleners.De reden waarom je zelf geen gegevens kan verbergen, is omdat in functie van de continuïteit van de zorg het belangrijk is dat je behandelende zorgverleners een zo volledig mogelijk beeld hebben van je gezondheid. Het tegenhouden van de deling van bepaalde medische gegevens buiten de zorginstelling waar het resultaat werd geproduceerd of het verbergen van bepaalde medische gegevens op CoZo kan enkel als je zorgverlener inschat dat er geen medisch bezwaar is en er geen risico is bij je verdere behandeling.

Je behandelende artsen hebben op CoZo ook zicht op jouw (ziekenhuis)contacten (bv. (dag)opname, ambulante consultatie, …). Je kan je arts ook vragen om een contact te verbergen, bijvoorbeeld als je een tweede opinie of bijkomende onderzoeken vraagt en je vreest dat daardoor de vertrouwensband met je vaste zorgverlener in het gedrang kan komen. Enkel de arts die het contact op CoZo verborg, zal het nog kunnen raadplegen.

Hoe je arts een contact op CoZo kan verbergen, wordt hier toegelicht.