Kan ik ervoor zorgen dat bepaalde gegevens niet gedeeld worden?

In het kader van de wet op de patiëntenrechten kunt u op elk moment aan een van uw behandelende artsen vragen om bepaalde medische gegevens te blokkeren in CoZo. Een huisarts of externe specialist kan dat doen op het beveiligde CoZo-portaal,  een zorgverlener van een ziekenhuis kan medische gegevens blokkeren via het elektronisch patiëntendossier van de instelling en er zo voor zorgen dat ze niet kunnen worden gedeeld.  
De zorgverlener kan in CoZo gegevens blokkeren door ze op te zoeken in de resultatenlijst en bovenaan het resultaat te klikken op het groene hangslotje.Die medische gegevens kunnen dan niet langer geraadpleegd worden op de verschillende eHealth-platformen. U kunt uw arts ook vragen om een contact af te schermen, bijvoorbeeld als u een tweede opinie of bijkomende onderzoeken vraagt en u vreest dat daardoor de vertrouwensband met uw vaste zorgverlener in het gedrang kan komen.
Door te klikken op de tegel ‘Contacten’ krijgt uw arts een overzicht van de bekende contacten. Het volstaat dan om het bewuste contact te selecteren en op het groene hangslotje te klikken.

Vanaf dan kunnen alle resultaten die bij dit contact horen niet langer worden opgevraagd binnen eHealth (en dus ook CoZo), behalve door de arts die het contact blokkeerde.
Hij/zij is ook de enige die het contact kan deblokkeren.