Hoe kan ik ervoor zorgen dat bepaalde gegevens niet zichtbaar zijn voor zorgverleners op CoZo (bv. in het kader van een tweede opinie)?

Op CoZo kunnen zorgverleners alleen toegang krijgen tot uw medische gegevens als u vooraf uw geïnformeerde toestemming heeft gegeven en er een therapeutische relatie bestaat. Als patiënt kan u zelf geen resultaten verbergen op CoZo. Als u bepaalde gegevens niet via CoZo wilt delen, bespreek dit dan met een van uw zorgverleners (bv. huisarts). Meer informatie over de acties die uw zorgverlener kan ondernemen, vindt u hier. Kan uw zorgverlener het resultaat niet via CoZo verbergen? Dan is het resultaat afkomstig van een andere hub en dient u met deze hub contact op te nemen.

Medische gegevens die op CoZo verborgen werden, kunnen niet langer door andere zorgverleners geraadpleegd worden op de verschillende eHealth-platformen. Enkel de zorgverlener die het resultaat op CoZo verborg, zal het nog kunnen raadplegen. Bovenaan het resultaat op CoZo zal u een melding zien die aangeeft dat uw zorgverlener het betreffende resultaat heeft verborgen voor andere zorgverleners.De reden waarom u zelf geen gegevens kan verbergen, is omdat in functie van de continuïteit van de zorg het belangrijk is dat uw behandelende zorgverleners een zo volledig mogelijk beeld hebben van uw gezondheid. Het tegenhouden van de deling van bepaalde medische gegevens buiten de zorginstelling waar het resultaat werd geproduceerd of het verbergen van bepaalde medische gegevens op CoZo kan enkel als uw zorgverlener inschat dat er geen medisch bezwaar is en er geen risico is bij uw verdere behandeling.

Uw behandelende artsen hebben op CoZo ook zicht op uw (ziekenhuis)contacten (bv. (dag)opname, ambulante consultatie, …). U kan uw arts ook vragen om een contact te verbergen, bijvoorbeeld als u een tweede opinie of bijkomende onderzoeken vraagt en u vreest dat daardoor de vertrouwensband met uw vaste zorgverlener in het gedrang kan komen. Enkel de arts die het contact op CoZo verborg, zal het nog kunnen raadplegen.

Hoe uw arts een contact op CoZo kan verbergen, wordt hier toegelicht.