Kan ik ervoor zorgen dat bepaalde gegevens niet zichtbaar zijn voor zorgverleners?

U kan zelf geen resultaten verbergen op CoZo. In functie van de continuïteit van de zorg is het belangrijk dat uw behandelende zorgverleners een zo volledig mogelijk beeld hebben van uw gezondheid.

In het kader van de wet op de patiëntenrechten kunt u wel op elk moment aan een van uw behandelende zorgverleners vragen om bepaalde medische gegevens te verbergen (blokkeren) in CoZo. Een huisarts, externe specialist of andere zorgverlener die toegang heeft tot het resultaat in CoZo kan dat doen via het beveiligd CoZo-portaal. Een zorgverlener van een ziekenhuis kan medische gegevens blokkeren via het elektronisch patiëntendossier van de instelling en er zo voor zorgen dat ze niet kunnen worden gedeeld met andere zorgverleners.

De zorgverlener kan in CoZo gegevens blokkeren door ze via de resultatenlijst te openen en op de "Zorgverlener"-knop te klikken onderaan de Details bij het resultaat. Als het slotje gesloten is, is het resultaat verborgen.Die medische gegevens kunnen dan niet langer door andere zorgverleners geraadpleegd worden op de verschillende eHealth-platformen. Enkel de zorgverlener die het item blokkeerde kan het nog zien en kan het terug deblokkeren.

U kunt uw arts ook vragen om een contact af te schermen, bijvoorbeeld als u een tweede opinie of bijkomende onderzoeken vraagt en u vreest dat daardoor de vertrouwensband met uw vaste zorgverlener in het gedrang kan komen. Door te klikken op "Contacten" in het menu krijgt uw arts een overzicht van de bekende contacten. Het volstaat dan om het bewuste contact te selecteren en op de "Zorgverlener"-knop te klikken. Als het slotje gesloten is, is het contact verborgen.Vanaf dan kunnen alle resultaten die bij dit contact horen niet langer worden opgevraagd binnen eHealth (en dus ook CoZo), behalve door de arts die het contact blokkeerde. Deze arts is ook de enige die het contact kan deblokkeren.