Kan ik mijn COVID-19 testresultaten en vaccinatie-overzicht op CoZo gebruiken als bewijs om te reizen?

Op de website van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken of op de website Reopen.europa.eu kan je nakijken welke regels er gelden voor de bestemming die je gekozen hebt. Dit voor zowel reizen binnen als buiten de EU.

Wanneer een Europees Digitaal Covidcertificaat vereist is, dan kan je COVID-19 testresultaten en het vaccinatie-overzicht op CoZo niet als bewijs gebruiken. Enkel het “EU Digital COVID Certificate” geldt hierbij als geldig bewijs. Dit certificaat is beschikbaar via het federaal portaal www.mijngezondheid.be of de CovidSafeBE-app (beschikbaar voor iOS en Android - info via Covidsafe.be). Om certificaten digitaal op te vragen heb je ofwel je identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een digitale sleutel van een erkende partner (bv. itsme). Het is ook mogelijk om het certificaat via de post op te vragen. Daarvoor bel je tijdens de kantooruren naar het nummer 078/78.78.50. Hou wel rekening met een wachttijd tussen de bestelling en de ontvangst van 1 week. 

De medische resultaten die via CoZo gedeeld worden zijn rechtstreeks afkomstig van de instelling (ziekenhuis, labo, ...) en zijn dus officiële documenten. De meeste laboratoria voorzien reeds een meertalig COVID-19 testresultaat. Indien het resultaat meertalig wordt voorzien door de instelling, dan kan je het afdrukken en als bewijs gebruiken indien dit volstaat voor het land waarheen je reist. Je raadpleegt best de website van de instelling of neemt best even contact op met de instelling om er zeker van te zijn dat het testresultaat in de gewenste taal ter beschikking wordt gesteld in CoZo. Op deze pagina werden alle vragen over de beschikbaarheid van COVID-19 testresultaten gebundeld:  https://www.cozo.be/cozocovid19.

Het vaccinatie-overzicht dat op CoZo beschikbaar wordt gesteld wordt niet meertalig voorzien. Het is een weergave van de vaccinatiegegevens die door je zorgverlener(s) in Vaccinnet werden geregistreerd. Vaccinnet maakt onderdeel uit van Vitalink, het digitale platform van de Vlaamse Overheid. Dankzij de integratie van CoZo met Vitalink, zijn deze vaccinatiegegevens via CoZo raadpleegbaar. Het vaccinatie-overzicht bevat dus officiële gegevens, maar is niet het officieel Europees Digitaal Covidcertificaat (EU Digital Covid Certificate). Hier vind je meer informatie terug over de vaccinatiegegevens die via CoZo beschikbaar worden gesteld:  https://www.cozo.be/vaccinatie.

Het resultaat van je COVID-19 test (positief of negatief) en het bewijs van je vaccinatie worden niet door CoZo doorgestuurd naar MijnGezondheid of naar Sciensano. De gegevens worden rechtstreeks vanuit de producerende instelling (ziekenhuis, labo, ...) doorgestuurd naar de databank van Sciensano die de statussen verzamelt.

CoZo voorziet een link op het CoZo-portaal naar de betreffende pagina op www.mijngezondheid.be waar de patiënt het Europees Digitaal Covidcertificaat kan downloaden. Je vindt de link op CoZo terug via rubriek "Andere gezondheidsgegevens". CoZo biedt enkel de betreffende link aan en kan daarom geen ondersteuning bieden ingeval er problemen zijn bij visualiseren, downloaden of afdrukken van deze certificaten.

Bij vragen over het Europees Digitaal Covidcertificaat op www.mijngezondheid.be kan je telefonisch contact opnemen via:
• Vlaanderen: AZG 078 78 78 50
• Brussel: GGC 02 214 19 19
• Wallonië: AVIQ 071 31 34 93
• Duitse Gemeenschap: 0800/23.0.32