Meer dan 350.000 resultaten opgevraagd van meer dan 100 instellingen en bronnen via CoZo in januari 2018

Door de aansluiting van vele thuiszorg, extramurale laboratoria en radiologiepraktijken op CoZo kunnen steeds meer gegevens gedeeld worden voor de intra- en extramurale zorgverstrekkers en in toenemende mate voor de patiënt zelf. Dit vermijdt dubbele onderzoeken, verbetert communicatie en leidt tot een betere continuïteit van de zorg.
 
De volledige lijst van de op heden op CoZo aangesloten instellingen, laboratoria, radiologiepraktijken en andere bronnen, vindt u op de 'Instellingen op CoZo'-pagina van deze site (http://www.cozo.be/instellingen)