ISO/IEC 27001-hercertificatie voor CoZo!

ISO/IEC 27001 is de internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het doel is vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van gegevens borgen. De ISO/IEC 27001 (her)certificering bekijkt aan de hand van meer dan 100 controlepunten of je voldoet aan de norm. CoZo is verheugd te kunnen aankondigen dat het ISO/IEC 27001-cerficitaat werd hernieuwd en voldoet hiermee aan de meest recente versie van de norm ISO/IEC 27001:2022. CoZo is reeds sinds april 2021 ISO/IEC 27001 gecertificeerd.

Dit bericht werd toegevoegd op 15/04/2024.