Meer dan 100.000 resultaten opgevraagd via CoZo in februari en maart 2016

Nauwelijks anderhalf jaar geleden overschreden we voor het eerst de kaap van 10.000 opgevraagde resultaten per maand.
In februari 2016 noteerden we voor het eerst meer dan 100.000 opgevraagde resultaten in één maand.

Momenteel maken 75 instellingen (38 ziekenhuizen, 33 psychiatrische instellingen en 4 revalidatiecentra), 1 privélaboratorium en ruim 4.000 artsen (waarvan meer dan 1.500 huisartsen) rechtstreeks gebruik van het CoZo-platform voor de beveiligde uitwisseling van zorggegevens.

Zowel het aantal huisartsen als het aantal ziekenhuisartsen dat gebruikmaakt van CoZo blijft ook stijgen. Beide groepen zijn goed voor bijna 50% van de activiteit.

Ziekenhuisartsen consulteren CoZo voornamelijk via het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis, huisartsen vanuit hun huisartsenpakket of via het beveiligde CoZo-portaal.

Ook patiënten gebruiken in toenemende mate CoZo om hun eigen dossier of dat van hun kinderen op te volgen.