Jouw gezondheidsgegevens elektronisch delen: hoe gaat dat in zijn werk? De antwoorden in beeldvorm! (reeks 1)

De afgelopen jaren heeft technologie de gezondheidszorg getransformeerd en de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners verbeterd. Dat betekent ook dat Belgische burgers toegang kunnen krijgen tot hun eigen gezondheidsgegevens.

Maar wat houdt dat nu precies in? Hoe werkt het in België? En wat zijn de voordelen? Het Brussels Gezondheidsnetwerk en het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) hebben hun krachten gebundeld om met infografieken eenvoudige, duidelijke antwoorden te geven op de 10 meest gestelde vragen.

De communicatiecampagne loopt in verschillende golven, van november 2023 tot juni 2024, en heeft als doel complexe concepten in eenvoudige bewoordingen uit te leggen.

De eerste 4 infografieken werden reeds gelanceerd, ontdek ze hier. Hierbij wordt digitale gezondheid vanuit een algemene invalshoek benaderd. Het doel daarvan is de context uitleggen en tonen hoe Belgische burgers meer betrokken kunnen zijn bij hun digitale gezondheid en waarom het nuttig is om gezondheidsgegevens te delen met gezondheidsprofessionals.

Vanaf het voorjaar 2024 volgt een tweede reeks infografieken. Houd hiervoor onze nieuwsrubriek in de gaten.

Dit bericht werd toegevoegd op 12/01/2024.