AZ Sint-Jan Brugge-Oostende deelt medische beelden via CoZo

Op 17 december ging ook AZ Sint-Jan Brugge-Oostende in productie met de ontsluiting van medische beelden. Ondertussen delen 8 ziekenhuizen hun medische beelden via CoZo
Verschillende andere ziekenhuizen testen momenteel de ontsluiting van hun medische beelden.
Het opvragen van de medische beelden gebeurt analoog als voor de andere resultaten, met dit verschil dat het beeld zelf geopend wordt in een apart browservenster en slechts tijdelijk beschikbaar is.
 
Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de evolutie van de opvragingen van beelden, sinds de ondersteuning in augustus 2013.