Algemene verkenningstocht eGezondheid in ziekenhuizen

Nog niet overtuigd van digitale gegevensdeling van uw patiënten via eGezondheidsdiensten? Waarom gegevens op die manier delen, met wie en vooral hoe?
Goed nieuws: vanaf heden kan uw basiskennis over eGezondheid opgevijzeld worden dankzij het gratis opleidingsaanbod van éénlijn.be en dit in kader van het project ‘Trans-EL’. Trans-EL is het project dat de elektronische en transmurale communicatie moet kunnen faciliteren. Dit project wordt financieel ondersteund door Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en uitgevoerd door het consortium “éénlijn.be”.

Het doel van de opleiding is diverse functies binnen het ziekenhuis (en andere instellingen) samen laten ontdekken en wat u en vooral uw patiënten te winnen hebben bij een vlotte en efficiënte digitale samenwerking. Eénlijn.be wil de specialisten en paramedici vertrouwd maken met de (nieuwe) technologieën die binnenkort of zelfs nu al in de software ter beschikking zijn.
 
De opleiding kan plaatsvinden in uw ziekenhuis of op een locatie naar keuze. Dit kan zowel overdag als ’s avonds. Indien gewenst, kunnen meerdere sessies op één dag georganiseerd worden, liefst aaneensluitend. Op deze manier kunnen de intramurale zorgverstrekkers zélf kiezen welk moment voor hen het beste uitkomt. Vanaf 15 deelnemers kan de sessie doorgaan. Buiten het gebruik van een geschikt lokaal met beamer en internet is de organisatie voor u kosteloos. De sessie staat ook open voor extra-muros zorgverstrekkers… tevens een leuke manier om aan netwerking te doen met verwijzers van  uw ziekenhuis!
 
Meer informatie en praktische gegevens vindt u in bijlage terug.
Contact: info@eenlijn.be

Dit bericht werd toegevoegd op 3/12/2019.