CoZo in 2014: een jaar van spectaculaire groei

In 2014 was de groei van CoZo op veel vlakken - opvragingen van resultaten, medische beeldvorming, aantal gebruikers, ... - exponentieel te noemen.
Het CoZo team wenst u een voorspoedig 2015 !

Het aantal resultaatopvragingen vervijfvoudigde in 2014. Klik hier voor een overzicht.

Zowel het aantal ziekenhuisartsen als het aantal huisartsen dat CoZo raadpleegt verdrievoudigde. Klik hier voor een overzicht. 
In de loop van 2014 werden ook meer en opvragingen gedaan vanuit de huisartsenpakketten.

8 ziekenhuizen ondersteunen ondertussen de ontsluiting van hun medische beelden, tegenover 3 in het begin van 2014. 
Logischerwijze groeit ook het aantal opvragingen van medische beeldvorming exponentieel. Klik hier voor een overzicht.

Alles wijst erop dat deze trend zich in 2015 onverminderd voortzet.

Tenslotte, via het eHealth hub-metahub project worden de Informed Consents op nationaal niveau bijgehouden en zien we ook sinds de 2e helft van 2014 een gestage groei van het aantal 'interhub' opvragingen tussen CoZo en andere Belgische hubs. 
In een volgend nieuwsbericht meer details hierover.