Medische beelden worden gedeeld en geraadpleegd via CoZo

Steeds meer ziekenhuizen ontsluiten hun medische beelden via CoZo.
Zoals voor de resultaatopvragingen zien we ook een continue stijgende trend in het aantal opvragingen van medische beelden.
Ondertussen zijn volgende ziekenhuizen in productie op CoZo met de ontsluiting van medische beelden: Jan Yperman, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ Sint-Augustinus Veurne, AZ Damiaan Oostende, AZ Nikolaas, UZ Gent.
AZ Sint-Lucas & Volkskliniek vzw Gent gaat hiermee in productie op 17/11/2014.
Verschillende andere ziekenhuizen testen momenteel de ontsluiting van hun medische beelden.
Het opvragen van de medische beelden gebeurt analoog als voor de andere resultaten, met dit verschil dat het beeld zelf geopend wordt in een apart browservenster en slechts tijdelijk beschikbaar is.
 
Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de evolutie van de opvragingen van beelden, sinds de ondersteuning in augustus 2013.