Leidraad voor de geïnformeerde toestemming

In samenspraak met alle betrokken Belgische spelers in de gezondheidszorg, werd een algemene folder opgesteld die de patiënt gedetailleerd en overzichtelijk uitlegt wat de geïnformeerde toestemming (Informed Consent) precies inhoudt.

Deze folder vindt u op de Patiënten tab op www.cozo.be en hieronder.