Actie patiëntenrechten op woensdag 18 april

66% van de patiënten gelooft dat online inzage in het patiëntendossier de communicatie met zorgverleners zal verbeteren. Dat blijkt uit een bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde naar aanleiding van de Europese dag van de rechten van de patiënt op 18 april. 68% van de 581 patiënten die deelnamen aan de bevraging gelooft ook dat ze door die online inzage hun zorg meer in eigen handen kunnen nemen.
 
In de wet patiëntenrechten staat dat patiënten recht hebben op informatie over hun gezondheidstoestand en de mogelijke evolutie ervan. Een patiënt ontvangt informatie van zijn of haar arts, maar kan ook samen met de arts het patiëntendossier inkijken of hiervan een afschrift opvragen.
 
“Patiënten hebben informatie nodig om inzicht te krijgen in hun gezondheidstoestand en om, samen met zorgverleners, bewuste keuzes te maken over een eventuele behandeling. Ook al hebben patiënten hier recht op, in de praktijk verloopt dit nog niet overal even vlekkeloos”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform.
 
Online inzage via patiëntenportalen 
Momenteel kunnen patiënten al een deel van de informatie over hun gezondheid bekijken via patiëntenportalen zoals CoZo (Collaboratief Zorgplatform), mynexuzhealth, het Brussels Gezondheidsnetwerk of de Patient HealtViewer van de ziekenfondsen. Binnenkort wordt er een federaal “gezondheidsportaal” gelanceerd. Hierop kunnen burgers bekijken welke gegevens over hun gezondheid worden gedeeld. Binnenkort zal ook de Vlaamse overheid in samenwerking met de ziekenfondsen een nieuw portaal lanceren, my health viewer.  
 
Beter geïnformeerd over eigen gezondheid
Uit de bevraging die het Vlaams Patiëntenplatform organiseerde, blijkt dat de patiënt hoge verwachtingen koestert over die online inzage. 80% van de bevraagden denkt dat hij of zij beter op de hoogte zal zijn van de eigen gezondheid. 81% gelooft dan weer dat ze door de online inzage mee zullen kunnen waken over de juistheid van de persoonlijke informatie in hun dossier.
 
68% van de patiënten gelooft ook dat ze door de online inzage een actievere rol zullen opnemen in hun zorg. 6% is hier niet van overtuigd. Verder denkt 66% dat deze nieuwe manier van inzage de communicatie tussen de patiënt en zorgverleners zal verbeteren. 30% denkt dat dit mogelijk het geval kan zijn en slechts 4% gelooft hier niet in. 65% van de patiënten gelooft ook dat dit kan leiden tot een gelijkwaardigere relatie met de zorgverleners.
 
Of een patiëntenportaal ook leidt tot meer vertrouwen in zorgverleners is nog niet voor iedereen even duidelijk. 8% is het hier niet mee eens, 34,5% twijfelt hierover en 57,5% ziet het rooskleuriger in. Uit de bevraging blijkt tenslotte dat leden van patiëntenverenigingen al meer vertrouwd zijn met patiëntenportalen. 22% bekijkt al onderzoeksresultaten of verslagen vanuit het ziekenhuis in via een patiëntenportaal (vb. MyNexuz, Cozo). Bij bevraagden die geen lid zijn van een patiëntenvereniging is dat slechts 13%.
 
Dit jaar wil het Vlaams Patiëntenplatform op de Europese dag van de rechten van de patiënt het recht op inzage in het patiëntendossier in de geestelijke gezondheidszorg in de kijker zetten. “Personen met een psychische kwetsbaarheid hebben dezelfde patiëntenrechten maar in de praktijk loopt het daar nog een stuk moeilijker”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. Daarom trekt het Vlaams Patiëntenplatform op 18 april per provincie naar één psychiatrisch ziekenhuis om mensen uitleg te geven, flyers en posters te verspreiden en hen warm te maken om naar de patiëntenportalen te kijken.
 
De overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg helpen om het recht op inzage in het patiëntendossier bij de psychiatrische instellingen te verspreiden.
 
Persmoment
Op 18 april deelt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, flyers uit over het inzagerecht in het Medisch Centrum St-Jozef in Bilzen (Abdijstraat 2, 3740 Bilzen). Ze zal de mensen informeren over hun patiëntenrechten en tonen hoe patiënten toegang hebben tot de patiëntenportalen. De pers is welkom tussen 10 en 12u.
 
Per provincie wordt er één psychiatrisch ziekenhuis bezocht.
De pers is ook welkom in:

  • Provincie Antwerpen: Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel (Stationsstraat 22 C, 2570 Duffel) van 11u30 tot 13u30
  • Provincie Vlaams-Brabant: Psychiatrische Ziekenhuis Sint-Alexius (Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen) van 10u tot 12u
  • Provincie Oost-Vlaanderen: Psychiatrisch Centrum Ariadne, Reymeersstraat 13 a, 9340 Lede) van 10u tot 12u
  • Provincie West-Vlaanderen: Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie (Boterstraat 6, 8740 Pittem) van 11u tot 13u 

Over het Vlaams Patiëntenplatform
Het Vlaams Patiëntenplatform vertegenwoordigt meer dan 110 patiëntenverenigingen en ijvert voor kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg op maat van de patiënt en zijn omgeving. De organisatie helpt gemeenschappelijke noden en knelpunten op te lossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.